Close

This external link is not available in presentation mode.

Seite lädt
To the top
Menu

Prievidza

Majster odborného výcviku - zameranie strojár/elektrotechnik

Brose je z celosvetového pohľadu štvrtým najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve. Spoločnosť vyvíja a vyrába mechatronické systémy do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Zhruba 26 000 zamestnancov v 62 prevádzkach v 23 krajinách dosahuje obrat 6,3 miliardy eur. Každý druhý nový automobil je vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

ÚSPEŠNÝ KANDIDÁT bude vykonávať činnosti súvisiace s procesom praktického vyučovania žiakov v systéme duálneho vzdelávania v STREDISKU PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA zamestnávateľa. Cieľom je poskytnúť našim žiakom najmä PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI, návyky na získanie schopností nevyhnutných pre výkon ich budúceho povolania a pracovných činností. Používa pritom vhodné metódy a prostriedky vzdelávania. JE VZOROM PRE ŽIAKOV a jeho práca by ich mala viesť k samostatnému učeniu, orientovanému na procesy.

  • Pripravovanie materiálu, náradia a pomôcok potrebných k realizácii praktických ukážok
  • Vykonávanie praktických ukážok
  • Oboznamovanie žiakov s témou učebného dňa, vysvetľovanie učiva po teoretickej stránke
  • Evidovanie dochádzky žiakov, témy, miesta realizácie a druhu prác do pracovného denníka
  • Motivácia a hodnotenie žiakov
  • Upozorňovanie žiakov na chyby, ktoré môžu nastať pri nedodržaní správneho technologického postupu
  • Rozvoj praktických zručností a odborných vedomostí žiakov
  • Vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním správneho technologického postupu, bezpečnostných a protipožiarnych predpisov

Váš profil

Katarína Gamanová

Brose Prievidza, spol. s r.o. Max Brose 2909/20 971 01 Prievidza