Close

This external link is not available in presentation mode.

Seite lädt
To the top
Menu

Prievidza

Inžinier kvality

Brose je z celosvetového pohľadu piatym najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve. Spoločnosť vyvíja a vyrába mechatronické systémy do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Viac ako 24 000 zamestnancov v 60 prevádzkach v 23 krajinách dosahuje obrat vyše 6 miliárd eur. Každý druhý nový automobil je vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Zodpovednosť za oblasť kvality pri zavádzaní nových produktov do výroby v spolupráci s vývojovým centrom a projektovým tímom
 • Koordinovanie priebehu analýz vzniknutých nezhôd v oblasti kvality nakupovaných dielov, finálneho produktu i samotného výrobného procesu za účelom stanovenia príčin a riešení vedúcich k ich odstráneniu v podobe rôznych nápravných a preventívnych opatrení
 • Odsúhlasenie a zavedenie vhodných meracích techník, postupov, skúšobných plánov pre nakupované diely i finálny produkt, ich pravidelná kontrola a príslušné aktualizácie
 • Spoluúčasť pri vzorkovaní finálneho produktu a nakupovaných dielov pre potreby zákazníka alebo vývojového centra v prípade technických zmien (poskytovanie potrebných informácii zákazníkovi, vzorky, montážne skúšky, zavádzanie zmien)
 • Pravidelný kontakt, komunikácia a koordinácia stretnutí alebo konferencií so zákazníkom, s dodávateľmi, projektovým tímom a vývojovým centrom počas trvania celého projektu
#LI-MM1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Technické myslenie
 • Dva až tri roky praxe v porovnateľnej pozícii, špeciálne pri audite výrobkov, záruk a koordinácii problémov
 • Znalosti z oblasti elektriky/elektroniky
 • Znalosti manažmentu kvality
 • Znalosť anglického jazyka

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti
 • Príležitosti kariérneho rastu
 • Greenfield
 • Flexibilná pracovná doba
 • Odborné školenia

Zašlite nám vašu žiadosť pomocou nášho on-line formulára.

Katarína Gamanová

Brose Prievidza, spol. s r.o. Max Brose 20 971 01 Prievidza

Apply online now

Please note: Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Data Security Policy. OK.

Please note: You are using an old browser version. Some elements might not be displayed correctly.

You activated „Private Surfing” on your device. This page cannot be displayed completely in private mode.