Close

This external link is not available in presentation mode.

Seite lädt
To the top
Menu

Prievidza

Lean špecialista

Brose je z celosvetového pohľadu piatym najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve. Spoločnosť vyvíja a vyrába mechatronické systémy do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Viac ako 25 000 zamestnancov v 60 prevádzkach v 23 krajinách dosahuje obrat 6,1 miliardy eur. Každý druhý nový automobil je vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Aktívna účasť pri hľadaní a zavádzaní procesných zmien, optimalizácia procesov
 • Organizácia a moderovanie WS (5S, VSM, SMED, DMAIC, ergo.)
 • Informovanosť a implementácia BPS (Brose Productivity system) do povedomia zamesnancov, školenie zamestnancov
 • Participácia na BPS auditoch, podpora pri zvyšovaní úrovne BPS na jednotlivých oddeleniach, dohliadanie na realizáciu krokov akčného plánu
 • Podpora pri určovaní KPI ukazovateľov pre jednotlivé úrovne na základe cieľov spoločnosti

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Znalosť anglického jazyka
 • Komplexné myslenie ku koordinácii jednotlivých zlepšovatelských aktivít
 • Podnikateľské a analytické myslenie a konanie

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti
 • Príležitosti kariérneho rastu
 • Greenfield
 • Flexibilná pracovná doba
 • Odborné školenia

Zašlite nám vašu žiadosť pomocou nášho on-line formulára.

Katarína Gamanová

Brose Prievidza, spol. s r.o. Max Brose 20 971 01 Prievidza

Apply online now

Please note: Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Data Security Policy. OK.

Please note: You are using an old browser version. Some elements might not be displayed correctly.

You activated „Private Surfing” on your device. This page cannot be displayed completely in private mode.