Close

This external link is not available in presentation mode.

Seite lädt
To the top
Menu

Prievidza

Majster odborného výcviku - zameranie strojár/elektrotechnik

Brose je z celosvetového pohľadu štvrtým najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve. Spoločnosť vyvíja a vyrába mechatronické systémy do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Zhruba 26 000 zamestnancov v 62 prevádzkach v 23 krajinách dosahuje obrat 6,3 miliardy eur. Každý druhý nový automobil je vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

ÚSPEŠNÝ KANDIDÁT bude vykonávať činnosti súvisiace s procesom praktického vyučovania žiakov v systéme duálneho vzdelávania v STREDISKU PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA zamestnávateľa. Cieľom je poskytnúť našim žiakom najmä PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI, návyky na získanie schopností nevyhnutných pre výkon ich budúceho povolania a pracovných činností. Používa pritom vhodné metódy a prostriedky vzdelávania. JE VZOROM PRE ŽIAKOV a jeho práca by ich mala viesť k samostatnému učeniu, orientovanému na procesy.

  • Pripravovanie materiálu, náradia a pomôcok potrebných k realizácii praktických ukážok
  • Vykonávanie praktických ukážok
  • Oboznamovanie žiakov s témou učebného dňa, vysvetľovanie učiva po teoretickej stránke
  • Evidovanie dochádzky žiakov, témy, miesta realizácie a druhu prác do pracovného denníka
  • Motivácia a hodnotenie žiakov
  • Upozorňovanie žiakov na chyby, ktoré môžu nastať pri nedodržaní správneho technologického postupu
  • Rozvoj praktických zručností a odborných vedomostí žiakov
  • Vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním správneho technologického postupu, bezpečnostných a protipožiarnych predpisov

Váš profil

Katarína Gamanová

Brose Prievidza, spol. s r.o. Max Brose 2909/20 971 01 Prievidza

Cookie Note

Cookies are necessary for the correct functioning of a website and serve to improve the use of the website. We use cookies to provide you with the best possible service. If you wish to continue surfing the site, click on the "Agree and continue" link. You can find a detailed description of the types of cookies we use by clicking on the "Further information" link.