Close

This external link is not available in presentation mode.

Seite lädt
To the top
Menu

Prievidza

Špecialista / špecialistka akustiky

Brose je z celosvetového pohľadu štvrtým najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve. Spoločnosť vyvíja a vyrába mechatronické systémy do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Zhruba 26 000 zamestnancov v 62 prevádzkach v 23 krajinách dosahuje obrat 6,3 miliardy eur. Každý druhý nový automobil je vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Prevádzka a vyhodnocovanie komplexných akustických a elektrických meracích systémov na hodnotenie kvality akustického produktu pomocou výrobných nástrojov a nástrojov kvality.
• Podpora technického dozoru a inžinierov kvality pri identifikácii a náprave akustických zariadení / porúch strojov v akustickej výrobnej technike.
• Analýza chýb a nápravné opatrenia v prípade poruchy akustického zariadenia / stroja podľa definovaných povinností a podľa eskalácie.
• Príprava rozhodovacích dokumentov pre definovanie nastavení limitov pre akustické sériové testovanie v súlade so zodpovednými funkciami kvality.
• Vlastná závislosť, tvorba pracovných a školiacich manuálov pre výrobné tímy, udržiavanie parametrov procesu akustiky.
• Hľadanie a realizácia všetkých potenciálov, ktoré vedú k optimalizácii akustickej technológie z hospodárskeho a technického hľadiska.

Váš profil

•Skúsenosti s technológiou akustického merania vrátane dobrej znalosti bežných senzorov, zberu a spracovania údajov v automatizovaných systémoch.
•Skúsenosti so štatistickými metódami analýzy dát, plánovaním kvality a spracovaním sťažností (napr. Excel, QS-Stat a Minitab).
•Znalosť priemyselných výrobných zariadení a riadiacej techniky.

Cookie Note

Cookies are necessary for the correct functioning of a website and serve to improve the use of the website. We use cookies to provide you with the best possible service. If you wish to continue surfing the site, click on the "Agree and continue" link. You can find a detailed description of the types of cookies we use by clicking on the "Further information" link.