Close

This external link is not available in presentation mode.

Seite lädt
To the top
Menu

Prievidza

Zmenový majster/Zmenová majsterka

Brose je z celosvetového pohľadu štvrtým najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve. Spoločnosť vyvíja a vyrába mechatronické systémy do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Zhruba 26 000 zamestnancov v 62 prevádzkach v 23 krajinách dosahuje obrat 6,3 miliardy eur. Každý druhý nový automobil je vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Koordinácia a odsúhlasenie zákaziek prip. SAP plánu s logistikou výrobného tímu ako aj plánovanie výroby liniek
 • Koordinácia, dokumentácia a organizácia zákaziek skúšok a vzorkovania prvých kusov (SPC merania)
 • Zostavovanie zmenových plánov s ohľadom na dostupné kapacity (pracovníci, stroje, zariadenia, atď.) Zadelenie práce s ohľadom na BOZP ako aj zabezpečenie dostupnosti zariadení
 • Kontrola a starostlivosť o odmeňovací system HR ako aj podpora pracovníkov pri procese neustáleho zlepšovania (KVP, ZN, 6S-audity) a Ideas
 • Vytváranie objednávok ako aj udržiavanie stavu zásob náhradných dielov, náradia, spotrebného materiálu a pracovných pomôcok
 • Dohodnutie / plánovanie a načasovanie veľkých opráv strojov a zariadení so servisnými oddeleniami ako aj zaznamenávanie a vyhodnotenie príčin porúch a zavedenie adekvátnych nápravných opatrení
 • Zaškoľovanie výrobných pracovníkov (napr. vstupné zaškolenie, atď.)
 • Zabezpečenie BPS (Brose Production System)-smerníc (6S-audity, vizualizačné tabule, atď.)
 • Riadenie ná/výbehu pri zmenách (výkres/proces)
 • Kontroly zásob s adekvátnym zavedením nápravných opatrení po dohode s majstrom, logistikou a výrobným tímom
 • Zabezpečenie zberu dát v MES-Systeme, ako aj overovacích skúšok
 • Plnenie ďalších úloh súvisiacich s popisom práce podľa pokynov nadriadeného
 • Dodržiavať zásady BOZP, OPP; ochrany životného prostredia a hospodárne zaobchádzať s energiami

Váš profil

 • 3 ročné skúsenosti s riadením výroby
 • Znalosti z pracovného práva
 • Všeobecne znalosti o nasadených výrobných technológiách v oblasti zodpovednosti
 • SAP-znalosti
 • Znalosti BOZP a ochrany životného prostredia
 • Silná osobnosť
 • NJ/AJ výhodou
 • Pozícia je vhodná pre muža aj ženu

Cookie Note

Cookies are necessary for the correct functioning of a website and serve to improve the use of the website. We use cookies to provide you with the best possible service. If you wish to continue surfing the site, click on the "Agree and continue" link. You can find a detailed description of the types of cookies we use by clicking on the "Further information" link.