This external link is not available in presentation mode.

To the top
Menu

Prievidza

Koordinátor / -ka BPS (Brose production system)

Brose je z celosvetového pohľadu štvrtým najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve. Spoločnosť vyvíja a vyrába mechatronické systémy do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Zhruba 25 000 zamestnancov v 65 prevádzkach v 24 krajinách dosahuje obrat 6,2 miliardy eur. Každý druhý nový automobil je vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose.

Do nášho tímu BPS (Brose Production system) hľadáme kolegu / kolegyňu, ktorého / ktorej hlavnou náplňou práce bude najmä:
• aktívna účasť pri hľadaní a zavádzaní procesných zmien, optimalizácia procesov,
• organizácia a moderovanie WS (5S, VSM, SMED, DMAIC, ergo...),
• informovanosť a implementácia BPS do povedomia zamestnancov, školenie zamestnancov,
• participácia na BPS auditoch, podpora pri zvyšovaní úrovne BPS na jednotlivých oddeleniach, dohliadanie na realizáciu krokov akčného plánu,
• vytvorenie priaznivého prostredia pre podnikové zlepšovateľské hnutie, dohliadanie nad procesom IDEAS, sledovanie a reporting výsledkov,
• podpora pri určovaní KPI ukazovateľov pre jednotlivé úrovne na základe cieľov spoločnosti,
• zavedenie a kontrola systému operatívneho riadenia (SFM),
• benchmarking a uplatňovanie Best practice z a do závodu Brose PRI.

• aktívna znalosť anglického jazyka,
• vedomosti o výrobnej technike, nástrojoch procesného inžinierstva, lean,
• skúsenosti s koordináciou optimalizácie jednotlivých procesov vo výrobných, ako aj nevýrobných zložkách podniku,
• výborné prezentačné schopnosti, presvedčivé a isté vystupovanie,
• vysoká miera nasadenia, samostatnosť, asertivita, odolnosť voči stresu a zmysel pre zodpovednosť.