This external link is not available in presentation mode.

To the top
Menu

Prievidza

Projektový manažér (vývoj elektroniky)

Projektový manažér:

• plánuje a realizuje celé projekty od akvizície až po začatie sériovej výroby
• vedie sériové projekty, manažment riadenia zmien a nákladových zlepšení
• je zodpovedný za splnenie cieľov projektu
• je zodpovedný za dodržanie míľnikov projektu
• je zodpovedný za dodržanie rozpočtu
• vedie funkčný projektový tím

Požiadavky na kandidáta

Skúsenosť v automobilovom priemysle alebo v technickej oblasti
Anglický jazyk na pokročilej úrovni
Skúsenosti s vedením projektov