This external link is not available in presentation mode.

To the top
Menu

Prievidza

Špecialista / Špecialistka 3D merania

Brose je z celosvetového pohľadu štvrtým najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve. Spoločnosť vyvíja a vyrába mechatronické systémy do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Zhruba 25 000 zamestnancov v 65 prevádzkach v 24 krajinách dosahuje obrat 6,2 miliardy eur. Každý druhý nový automobil je vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• meranie a kontrola produktov, produktových skupín a jednotlivých dielov v súlade s výkresmi, normami a špecifikáciami a vyhodnotenie výsledkov
• vytvorenie kontrolnej správy vzorových dielov (hodnoty)
• odsúhlasovanie opatrení korekcie a odstavenia s odbornými oddeleniami
• vypracovávanie a overenie spôsobilosti meradiel a zariadení
• spravovanie a evidencia skúšobných a meracích zariadení (kalibrácie, nastavovanie, servis, jednoduché opravy) a s tým spojená komunikácia s externými skúšobňami a laboratóriami
• vytypovanie a objednávanie nových meradiel, súčastí meracích zostáv a náhradných dielov
• spolupôsobenie pri analýzach pri zistení slabín produktov, produktových skupín a jednotlivých dielov
• spolupôsobenie pri nábehu sériovej výroby
• spolupráca pri projektových poradách
• technická asistencia pre dodávateľov

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• Znalosť angličtiny alebo nemčiny na úrovni B2
• Prax v obore 3D rozmerové meranie min. 1 rok
• Potrebná znalosť práce s meracími zariadeniami Carl-Zeiss (Contura, Accura, O-inspect) a so softvérom Calypso
• Výhoda znalosti 3D bezkontaktného merania so zariadením GOM a softvérom ATOS, profilprojektorom, drsnomerom
• Znalosť čítania špecifikácii, noriem
• Flexibilný prístup (očakávané zmeny v plánovaní z dôvodu prehodnotenia priorít, v prípade potreby nadčas)
• Technická zručnosť
• Zodpovedný prístup (vykonanie meraní podľa požadovaných špecifikácii a rozhodovanie o výsledkoch merania)