This external link is not available in presentation mode.

To the top
Menu

Prievidza

Špecialista - akustický technik

Brose je z celosvetového pohľadu štvrtým najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve. Spoločnosť vyvíja a vyrába mechatronické systémy do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Zhruba 25 000 zamestnancov v 65 prevádzkach v 24 krajinách dosahuje obrat 6,2 miliardy eur. Každý druhý nový automobil je vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Prevádzka a vyhodnocovanie komplexných akustických a elektrických meracích systémov na hodnotenie kvality akustického produktu pomocou výrobných nástrojov a nástrojov kvality.
• Podpora technického dozoru a inžinierov kvality pri identifikácii a náprave akustických zariadení / porúch strojov v akustickej výrobnej technike.
• Analýza chýb a nápravné opatrenia v prípade poruchy akustického zariadenia / stroja podľa definovaných povinností a podľa eskalácie.
• Príprava rozhodovacích dokumentov pre definovanie nastavení limitov pre akustické sériové testovanie v súlade so zodpovednými funkciami kvality.
• Vlastná závislosť, tvorba pracovných a školiacich manuálov pre výrobné tímy, udržiavanie parametrov procesu akustiky.
• Hľadanie a realizácia všetkých potenciálov, ktoré vedú k optimalizácii akustickej technológie z hospodárskeho a technického hľadiska.

Váš profil

•Skúsenosti s technológiou akustického merania vrátane dobrej znalosti bežných senzorov, zberu a spracovania údajov v automatizovaných systémoch.
•Skúsenosti so štatistickými metódami analýzy dát, plánovaním kvality a spracovaním sťažností (napr. Excel, QS-Stat a Minitab).
•Znalosť priemyselných výrobných zariadení a riadiacej techniky.