This external link is not available in presentation mode.

To the top
Menu

Prievidza

Špecialista / Špecialistka na riešenie problémov - oddelenie kvality

Brose je z celosvetového pohľadu štvrtým najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve. Spoločnosť vyvíja a vyrába mechatronické systémy do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Zhruba 25 000 zamestnancov v 65 prevádzkach v 24 krajinách dosahuje obrat 6,2 miliardy eur. Každý druhý nový automobil je vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Rozvoj a rozširovanie globálnych odborných znalostí (Six Sigma, PMP, ...)Vykonávanie odborných školení a koučovanie počas realizácie projektu.
 • Nezávislá certifikácia úspechu projektu.
 • Posilnenie kultúry riešenia problémov vo všetkých technických oblastiach prostredníctvom nezávislej kontroly a validácie vzdelávacích aktivít so zreteľom na „profesionálnu úroveň“ a nižšie úrovne.
 • Zabezpečenie potrebného rozvoja a systematiky pri analýze príčin zložitých záručných problémov, kritických sťažností zákazníkov, faktorov spôsobujúcich chronické zlyhanie, závažných problémov vo fáze projektu alebo kritických chýb dodávateľa.
 • Použitie Paretovych analýz na identifikáciu tém s veľkým finančným dopadom alebo technickými problémami. Definovať a riešiť zodpovedajúce projekty na zlepšenie Six Sigma v rámci regionálnej siete.
 • Nezávislá identifikácia a riešenie systémových nedostatkov v organizácii.
 • Podpora a implementácia projektov ďalšieho rozvoja usmernení a noriem na riešenie problémov kombináciou aplikácií a nástrojov osvedčených postupov týkajúcich sa potrieb spoločnosti Brose.
 • Zaistiť aplikáciu „Read-over“, pre vyhnutie sa opakovaným chybám.
 • Riadenie znalostí: kontaktná osoba pre komplexné problémy. Zastupovanie záujmov spoločnosti Brose pri komunikácii so zákazníkmi alebo spoločnosťami zameranými na porovnávanie problémov pri riešení problémov.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Ukončené technické štúdium, napr. strojárstvo, technológia automobilov s 6-8 ročnými pracovnými skúsenosťami
 • Six Sigma min Green Belt alebo SHAININ Journeyman
 • Hĺbkové znalosti pokročilých metód riešenia problémov
 • Vedomosti o realizácii projektov Six Sigma / SHAININ s doteraz vynikajúcimi výsledkami
 • Veľmi dobrá znalosť riadenia projektov a vedúcich interdisciplinárnych tímov
 • Veľmi dobrá medzikultúrna komunikácia s internými a externými zákazníkmi
 • Vysoká úroveň sociálnych zručností, schopnosť presvedčiť a robiť rozhodnutia
 • Skúsenosti v automobilovom priemysle a hĺbkové znalosti zodpovedajúcich výrobných procesov
 • Plynulá znalosť anglického jazyka, minimálne úroveň B2( komunikácia ústna, písomná)