Táto externá stránka nie je dostupná v prezentačnom režime

navrchol
Menu

Prax, stáže a kariérne príležitosti pre študentov

Vzdelávanie je jedným z dôležitých predpokladov udržania konkurencieschopnosti a my si to uvedomujeme. Preto spolu so systémom duálneho vzdelávania priamo u nás a spoluprácou s univerzitami vieme zabezpečiť, že ďalšie generácie nebudú mať len teoretické poznatky, ale uvidia aj reálne fungovanie nadnárodnej spoločnosti s možnosťou stáže, brigády a po čase sa u nás aj zamestnať.

Brose Slowakei Studenten Portal
Brose Slowakei Studenten Portal

Študenti vysokých škôl

Spolupráca s univerzitnými študentami na rôznych úrovniach, či už formou stáží alebo podpore pri písaní záverečných prác. Unikátnou formou spolupráce je študijný program Profesijného bakalára, kde vstupujeme do procesu vzdelávania ako partner pre získanie praktických informácií a skúseností zo sveta automobilového priemyslu.

Brose Slowakei Students table

Žilinská univerzita v Žiline

Či už sa jedná o stáž, letnú brigádu alebo pomoc so záverečnou prácou, určite sme naklonení spolupráci so študentami, ktorých štúdium súvisí s oblasťou kvality produkcie, priemyselného inžinierstva a technológií, materiálov, strojárstva, manažmentom výroby, komunikačných a informačných technológií, elektrotechniky a elektroniky, programovania, počítačovej podpory výroby. Okrem uplatnenia vo výrobných tímoch poskytujeme možnosť získať skúsenosti z oblasti vývoja elektroniky a mechatronických systémov v automobilovom priemysle.
Strojnícka fakulta
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Žiadosť

Slovenská Technická Univerzita v Bratislave

Či už sa jedná o stáž, letnú brigádu alebo pomoc so záverečnou prácou, určite sme naklonení spolupráci so študentami, ktorých štúdium súvisí s oblasťou kvality produkcie, priemyselného inžinierstva a technológií, materiálov, strojárstva, manažmentom výroby, komunikačných a informačných technológií, elektrotechniky a elektroniky, programovania, počítačovej podpory výroby. Okrem uplatnenia vo výrobných tímoch poskytujeme možnosť získať skúsenosti z oblasti vývoja elektroniky a mechatronických systémov v automobilovom priemysle.
Strojnícka fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Profesijný bakalár
Žiadosť

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Či už sa jedná o stáž, letnú brigádu alebo pomoc so záverečnou prácou, určite sme naklonení spolupráci so študentami, ktorých štúdium súvisí s oblasťou kvality produkcie, priemyselného inžinierstva a technológií, materiálov, strojárstva, manažmentom výroby, komunikačných a informačných technológií, elektrotechniky a elektroniky, programovania, počítačovej podpory výroby. Okrem uplatnenia vo výrobných tímoch poskytujeme možnosť získať skúsenosti z oblasti vývoja elektroniky a mechatronických systémov v automobilovom priemysle.
Fakulta špeciálnej techniky
Žiadosť

Vysoké učení technické v Brne

Či už sa jedná o stáž, letnú brigádu alebo pomoc so záverečnou prácou, určite sme naklonení spolupráci so študentami, ktorých štúdium súvisí s oblasťou kvality produkcie, priemyselného inžinierstva a technológií, materiálov, strojárstva, manažmentom výroby, komunikačných a informačných technológií, elektrotechniky a elektroniky, programovania, počítačovej podpory výroby. Okrem uplatnenia vo výrobných tímoch poskytujeme možnosť získať skúsenosti z oblasti vývoja elektroniky a mechatronických systémov v automobilovom priemysle.
Fakulta elektrotechniky a komunikačných technológií
Žiadosť

Profesijný bakalár

Unikátny program svojho druhu pre študentov, možný len na STU Bratislava.
U nás v rámci programu Brose spolupracujeme so študentmi profesijne orientovaného bakalárskeho programu „Strojárstvo v automobilovom priemysle“, ktorý spája štúdium a intenzívnu prax v automotive firme. Pre študentov máme počas 4 rokov štúdia pripravené aktivity a praktický výcvik priamo u nás vo firme.
V prvom ročníku spoznáš procesy vo výrobnej časti. Prostredníctvom osobných návštev 1 x do mesiaca budeš v kontakte s kolegami z jednotlivých oddelení a oboznámiš sa s činnosťami priamo v teréne.
V rámci druhého ročníka je podobná prax plánovaná na oddelení. V rámci celého tretieho ročníka je naplánovaná celoročná intenzívna prax, a samozrejme, popri tom sa snažíme našich študentov zapájať aj do zaujímavých marketingových akcii, veľtrhov na univerzitách alebo vo firme. Buď unikátny a pridaj sa do našej Brose rodiny!

Brose Slowakei Logo profibakalar

Video Patrik

Aktivovať video servis?

Až po kliknutí na toto tlačidlo budú dáta zdieľané s prevádzkovateľom BrightCove. Viac informácií nájdete pod odkazom:Podmienky ochrany údajov

Video Adam

Aktivovať video servis?

Až po kliknutí na toto tlačidlo budú dáta zdieľané s prevádzkovateľom BrightCove. Viac informácií nájdete pod odkazom:Podmienky ochrany údajov

Brose Slowakei Logo profibakalar