Táto externá stránka nie je dostupná v prezentačnom režime

navrchol
Menu

Prax, stáže a kariérne príležitosti pre študentov

Vzdelávanie je jedným z dôležitých predpokladov udržania konkurencieschopnosti a my si to uvedomujeme. Preto spolu so systémom duálneho vzdelávania priamo u nás a spoluprácou s univerzitami vieme zabezpečiť, že ďalšie generácie nebudú mať len teoretické poznatky, ale uvidia aj reálne fungovanie nadnárodnej spoločnosti s možnosťou stáže, brigády a po čase sa u nás aj zamestnať.

Brose Slowakei Studenten Portal
Brose Slowakei Studenten Portal

Študenti vysokých škôl

Spolupráca s univerzitnými študentami na rôznych úrovniach, či už formou stáží alebo podpore pri písaní záverečných prác . Unikátnou formou spolupráce je študijný program Profesijného bakalára, kde vstupujeme do procesu vzdelávania ako partner pre získanie praktických informácií a skúseností zo sveta automobilového priemyslu.

Brose Slowakei Students table

Žilinská univerzita v Žiline

Či už sa jedná o stáž, letnú brigádu alebo pomoc so záverečnou prácou, určite sme naklonení spolupráci so študentami, ktorých štúdium súvisí s oblasťou kvality produkcie, priemyselného inžinierstva a technológií, materiálov, strojárstva, manažmentom výroby, komunikačných a informačných technológií, elektrotechniky a elektroniky, programovania, počítačovej podpory výroby. Okrem uplatnenia vo výrobných tímoch poskytujeme možnosť získať skúsenosti z oblasti vývoja elektroniky a mechatronických systémov v automobilovom priemysle.
Strojnícka fakulta
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Žiadosť

Slovenská Technická Univerzita v Bratislave

Či už sa jedná o stáž, letnú brigádu alebo pomoc so záverečnou prácou, určite sme naklonení spolupráci so študentami, ktorých štúdium súvisí s oblasťou kvality produkcie, priemyselného inžinierstva a technológií, materiálov, strojárstva, manažmentom výroby, komunikačných a informačných technológií, elektrotechniky a elektroniky, programovania, počítačovej podpory výroby. Okrem uplatnenia vo výrobných tímoch poskytujeme možnosť získať skúsenosti z oblasti vývoja elektroniky a mechatronických systémov v automobilovom priemysle.
Strojnícka fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Profesijný bakalár
Žiadosť

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Či už sa jedná o stáž, letnú brigádu alebo pomoc so záverečnou prácou, určite sme naklonení spolupráci so študentami, ktorých štúdium súvisí s oblasťou kvality produkcie, priemyselného inžinierstva a technológií, materiálov, strojárstva, manažmentom výroby, komunikačných a informačných technológií, elektrotechniky a elektroniky, programovania, počítačovej podpory výroby. Okrem uplatnenia vo výrobných tímoch poskytujeme možnosť získať skúsenosti z oblasti vývoja elektroniky a mechatronických systémov v automobilovom priemysle.
Fakulta špeciálnej techniky
Žiadosť

Vysoké učení technické v Brne

Či už sa jedná o stáž, letnú brigádu alebo pomoc so záverečnou prácou, určite sme naklonení spolupráci so študentami, ktorých štúdium súvisí s oblasťou kvality produkcie, priemyselného inžinierstva a technológií, materiálov, strojárstva, manažmentom výroby, komunikačných a informačných technológií, elektrotechniky a elektroniky, programovania, počítačovej podpory výroby. Okrem uplatnenia vo výrobných tímoch poskytujeme možnosť získať skúsenosti z oblasti vývoja elektroniky a mechatronických systémov v automobilovom priemysle.
Fakulta elektrotechniky a komunikačných technológií
Žiadosť

Profesijný bakalár

Unikátny program svojho druhu pre študentov, možný len na STU Bratislava.
U nás v rámci programu Brose spolupracujeme so študentmi profesijne orientovaného bakalárskeho programu „Strojárstvo v automobilovom priemysle“, ktorý spája štúdium a intenzívnu prax v automotive firme. Pre študentov máme počas 4 rokov štúdia pripravené aktivity a praktický výcvik priamo u nás vo firme.
V prvom ročníku spoznáš procesy vo výrobnej časti. Prostredníctvom osobných návštev 1 x do mesiaca budeš v kontakte s kolegami z jednotlivých oddelení a oboznámiš sa s činnosťami priamo v teréne.
V rámci druhého ročníka je podobná prax plánovaná na oddelení. V rámci celého tretieho ročníka je naplánovaná celoročná intenzívna prax, a samozrejme, popri tom sa snažíme našich študentov zapájať aj do zaujímavých marketingových akcii, veľtrhov na univerzitách alebo vo firme. Buď unikátny a pridaj sa do našej Brose rodiny!

Brose Slowakei Logo profibakalar

Video Patrik

Aktivovať video servis?

Až po kliknutí na toto tlačidlo budú dáta zdieľané s prevádzkovateľom BrightCove. Viac informácií nájdete pod odkazom:Podmienky ochrany údajov

Video Adam

Aktivovať video servis?

Až po kliknutí na toto tlačidlo budú dáta zdieľané s prevádzkovateľom BrightCove. Viac informácií nájdete pod odkazom:Podmienky ochrany údajov

Brose Slowakei Logo profibakalar