Táto externá stránka nie je dostupná v prezentačnom režime

navrchol
Menu

Poskytovateľ

Toto oznámenie sa vzťahuje aj na naše webové pôsobenie na týchto sociálnych sieťach:
Facebook www.facebook.com/brosekarriere , https://www.facebook.com/brose.slovensko , www.facebook.com/brose.koprivnice.roznov ,
Instagram instagram.com/brosekarriere , https://www.instagram.com/brose_slovakia , instagram.com/broseausbildung ,
Kununu www.kununu.com/de/all/de/id/broseco ,
X www.twitter.com/brose_group ,
YouTube www.youtube.com/BroseGruppe
and Xing www.xing.com/companies/brosegruppe .

Brose Fahrzeugteile SE & Co.
Kommanditgesellschaft, Coburg
Max-Brose-Straße 1
96450 Coburg, Nemecko

Zapísaná v obchodnom registri mesta Coburg
Registrový súd: Okresný súd mesta Coburg
Registračné číslo: HRA 2042

Generálny partner spoločnosti Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg:

Brose Verwaltung SE, Coburg
Max-Brose-Straße 1
96450 Coburg, Nemecko

Zapísaná v obchodnom registri mesta Coburg
Registrový súd: Okresný súd mesta Coburg
Registračné číslo: HRB 6320

Výkonní riaditelia

Ulrich Schrickel (CEO), Dr. Olaf Gelhausen, Andreas Jagl, Raymond Mutz, Dr. Philipp Schramm, Thomas Spangler, Christof Vollkommer

Predseda správnej rady

Michael Stoschek

IČ DPH

IČ DPH podľa § 27 písm. a) nemeckého zákona o dani z obratu (Umsatzsteuergesetz):
DE 132444669

Kontakt

Telefón: +49 9561 21-0
Fax: +49 9561 21-1429
E-Mail: info@brose.com

Osoba zodpovedná za obsah (v súlade s § 18 ods. 2 nemeckej dohody o medzištátnom vysielaní MStV):

Ulrich Schrickel
Max-Brose-Strasse 1
96450 Coburg

Aviso legal (právne upozornenie)

Brose S.A., Sta. Margarida
Pol. Ind.Casa Nova
C/Illes Balears, 2-6
08730 Sta. Margarida i Els Monjos
Barcelona, Španielsko

Telefón: +34 93 8917 300
Fax: +34 93 8917 7302
Mail: sta.margarida@brose.com

N.I.F./V.A.T.-ES-A 58763558

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el tomo 24183, folio 135, hoja número B-68210

Brose International GmbH, domiciliada en Hainstr. 18, Bamberg (Alemania), es el único accionista de Brose, S. A.

Právne oznámenia a podmienky

Informácie o všeobecnom zákone o rovnakom zaobchádzaní (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG)

Používanie určitého slova na našej webovej lokalite v mužskom rode by sa nemalo interpretovať ako pokus o diskrimináciu na základe pohlavia. Používa sa takto len preto, aby bol text lepšie čitateľný. Prirodzene mužský rod sa vždy používa z hľadiska pohlavia neutrálnym spôsobom v nasledujúcich častiach.

Ochranné známky a autorské práva

Ochranné známky a logá uvedené na týchto stránkach sú vlastníctvom spoločnosti Brose. Pri ich zobrazovaní na týchto stránkach spoločnosť Brose neudeľuje licenciu na používanie ochranných známok a log. Nesmú sa používať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Brose. Žiadna časť obsahu poskytovaného spoločnosťou Brose na týchto stránkach sa nesmie reprodukovať, upravovať, distribuovať alebo predávať akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu autora. Táto webová lokalita sa môže sťahovať a/alebo kopírovať iba na súkromné, nekomerčné použitie. Obsah tretích strán, ktorý nevytvorila spoločnosť Brose, sa uvádza tak ako je. Ak sa dozvieme o porušení zákona, protiprávne prepojenie okamžite odstránime.

Obsah

Príprave obsahu našej webovej lokality venujeme mimoriadnu starostlivosť. Spoločnosť Brose však napriek tomu nenesie zodpovednosť za presnosť a úplnosť obsahu na našej webovej lokalite, ani za jeho aktuálnosť. Účelom obsahu je výlučne poskytovanie informácií. Neposkytuje záväzné ponuky.

Prepojenia

Naša webová lokalita môže obsahovať prepojenia na webové lokality tretích strán zverejňujúce obsah, ktorý nedokážeme v žiadnom ohľade ovplyvniť. Preto nepreberáme zodpovednosť za takýto obsah tretích strán. Za obsah prepojených lokalít je naďalej zodpovedný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ príslušných lokalít. Prepojené lokality sa skontrolovali z hľadiska možných porušení zákonných predpisov v čase, keď sa príslušné prepojenie vytvorilo. V tom čase nebol zistený žiadny nezákonný obsah. Bolo by však neprimerané očakávať, že budeme nepretržite monitorovať obsah prepojených lokalít bez konkrétneho poukázania na nenáležitý postup. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení, príslušné prepojenia okamžite odstránime.

Návrh vzhľadu a koncept

  • Tina Cornelius, Brose Group
  • Bernd M. Schell, Brose Group