Táto externá stránka nie je dostupná v prezentačnom režime

navrchol
Menu

Duálne vzdelávanie

Stále nevieš kam na strednú školu? Hľadáš strednú školu, kde môžeš rovno svoje poznatky uplatniť aj v praxi? Tak potom si na správnom mieste. Pretože duálne vzdelávanie je bázou pre získanie nielen odborných znalostí, ale aj praktických zručností. Práve u nás tento systém funguje od roku 2017 v spolupráci so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou pod názvom DualPro. Okrem uplatnenia svojich vedomostí dostaneš po ukončení štúdia nielen maturitné vysvedčenie a výučný list, ale aj certifikát odbornej spôsobilosti, ktorý je platný v celej Európe!

Brose Slowakei Duales Studium Portal

Pozrite si, ako prebieha duálne vzdelávanie v Brose

Aktivovať video servis?

Až po kliknutí na toto tlačidlo budú dáta zdieľané s prevádzkovateľom BrightCove. Viac informácií nájdete pod odkazom:Podmienky ochrany údajov

Brose Slowakei Duales Studium Portal
Mechanik-mechatronik

Mechanika a elektronika je kombinácia odborov, ktorú spoločnosť Brose ponúka vo svojom programe duálneho vzdelávania. Získaš možnosť štúdia obidvoch tématických okruhov a zároveň príležitosť preniesť nadobudnuté vedomosti a schopnosti priamo do praxe pri montáži a údržbe moderných výrobných zariadení a systémov.
Odbor je zameraný na vzdelávanie budúcich mechatronikov a elektrikárov.

V budúcnosti tak budeš môcť samostatne pracovať pri elektromechanických a elektrických zariadeniach, či montovať elektrické a elektronické komponenty k mechatronickým systémom. Ako mechatronik spracovávaš výrobné materiály ručne a za pomoci strojov. Takto vyrobené komponenty montuješ do celkov. Zariadenia, ktoré uvádzaš do prevádzky, vieš zároveň obsluhovať. K Tvojim činnostiam patrí meranie, testovanie komponentov a systémov, ako aj programovanie výrobných zariadení. Tento odbor môžeš študovať na SOŠ Handlová, SOŠ Nováky, SOŠ Partizánske.

Viac o odbore MECHANIK - MECHATRONIK.pdf

Karta pre odbor MECHANIK - MECHATRONIK.pdf

Pošli nám svoju žiadosť!

Mechanik strojov a zariadení

Ako mechanik strojov a zariadení obsluhuješ moderné výrobné stroje. V spoločnosti Brose budeš potrebný vo všetkých výrobných oblastiach podniku, zodpovednosť prevezmeš najmä za výrobné a procesné úlohy.
Riadenie toku materiálu pre výrobné stroje, zabezpečenie kvality – to sú niektoré z úloh, za ktoré bude ako mechanik strojov a zariadení zodpovedný.

Nastavovanie výrobných strojov, obsluhovanie, regulovanie a dohľad na výrobný proces, ako aj údržba a odstraňovanie porúch patria do Tvojej každodennej pracovnej náplne. Popri tom pripravuješ priebeh pracovného procesu, vyberáš vhodné metódy a prostriedky kontroly, ktoré následne použiješ. V rámci zabezpečenia kvality zohľadňuješ aj zásady týkajúce sa životného prostredia a bezpečnosti pri práci. Tento odbor môžeš študovať na SOŠ Prievidza.

Viac o odbore MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ.pdf

Karta pre odbor MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ.pdf

Pošli nám svoju žiadosť!

Partnerské školy

Na rozdiel od Slovenska má Nemecko jednu z najnižších nezamestnaností medzi mladými ľuďmi v celej EÚ. Je to práve zásluhou duálneho systému odborného vzdelávania, ktorý žiakov pripravuje na budúce povolanie priamo vo firmách a podľa aktuálnych potrieb firiem. Najdôležitejším pilierom systému sú nepochybne vnútropodnikoví inštruktori.

Sú pre žiaka nielen osobou, ktorá im sprostredkúva vedomosti pretavené do praktických skúsenosti, ale pre nich radcom a vzorom pri prvom vstupe do pracovného prostredia. Preto musia mať patričné vedomosti a skúsenosti pre prácu s mladými ľuďmi. Jej zárukou je celoštátne vzdelávanie a skúška inštruktorov - Ausbildung der Ausbilder. Tu v rámci projektov DUALpro pre slovenské firmy v prispôsobenej forme poskytuje a certifikuje SNOPK.

Partneri:

Viac o systéme DualPro

SOŠ Handlová
SOŠ Nováky
SOŠ Prievidza
NOVINKA - SOŠ Partizánske