Close
Close

This external link is not available in presentation mode.

Seite lädt
To the top
Menu

Brose v Prievidzi, Slovensko

Práca v Brose Prievidza

Brose Prievidza, spol. s r.o.
Max Brose 2909/20
971 01 Prievidza, Slovakia

Brose Prievidza

Skupina Brose

Už viac ako 100 rokov sme popredným spolutvorcom budúcnosti automobilu. Naše výrobky zvyšujú komfort, bezpečnosť a hospodárnosť vo vozidle. Preto Brose investuje osem percent obratu do výskumu a vývoja. Viac ako 25,000 zamestnancov v 65 lokalitách v 24 krajinách vyprodukuje 6.2 miliardy Eur obratu ročne. Či už ľahké konštrukcie, elektronicky komutované motory alebo dverové a sedacie systémy. Množstvo patentov podčiarkuje inovačný potenciál nášho medzinárodného a interdisciplinárneho tímu.

Mechatronické komponenty a systémy pre automobily

Naša hlavná kompetencia spočíva v spojení mechaniky, elektriky a elektroniky. Ako partner medzinárodného automobilového priemyslu dodáva Brose asi 80 značkám automobilov, ako aj viac ako 40 dodávateľom mechatronické systémy pre dvere, sedadlá a elektromotory. Každé druhé nové vozidlo v rámci sveta je vybavené minimálne jedným produktom Brose. Pre vodiča zväčša neviditeľné, starajú sa o bezpečnosť, komfort a hospodárnosť.

Brose Fuehrungskraefte Fuehrungsverstaendnis Querdenken 2014

Brose v Prievidzi

Závod: Uvedenie do prevádzky 2016

Výroba: Zdvíhače okien, motory pre zdvíhače okien, pohony pre zdvíhanie zadných dverí

Zákazníci: výrobcovia automobilov v Európe a čiastočne v rámci celého sveta, napr. koncern Volkswagen so značkami Volkswagen, Audi, Porsche, Škoda a Seat, ako aj Daimler, BMW, Ford, Volvo a Jaguar Land Rover

Aktívnym prístupom sprostredkovať hodnoty

Ako globálny podnik preberáme zodpovednosť za spoločenské témy. Naším nasadením v športe, kultúre, vzdelávaní a systéme sociálneho zabezpečenia chceme najmä mladým ľuďom priblížiť všetky tie hodnoty, ktoré sú pre nás ako podnik dôležité. A my chceme pomáhať zlepšiť ich vzdelanie a životnú situáciu.

Na Slovenku je Brose exkluzívnym sponzorom Basketbalového klubu (BC) Prievidza. Tento klub existuje už vyše 70 rokov. Angažovanosťou podporujeme hlavné kultúrne témy regiónu a prispievame ku zvýšeniu atraktivity hospodárskeho priestoru Prievidze. Basketbal a náš podnik spájajú spoločné hodnoty a ciele. Ctižiadosť a vytrvalosť stať sa každý deň trochu lepším a perfektnou technikou dosiahnuť úspech.

Práca sa vyplatí

Ako medzinárodný rodinný podnik konáme podľa princípu práca so zodpovednosťou. Od našich zamestnancov očakávame veľkú angažovanosť a prostredníctvom pestrého balíka služieb vytvárame zodpovedajúce motivujúce pracovné prostredie.

U nás znamenajú kontinuita, dlhodobosť, krátke rozhodovacie cesty a nebyrokratické postupy viac ako hierarchie. Zodpovednosť prenášame rýchlo a otvárame Vám veľký priestor pre kreativitu v rámci Vašich úloh. Preto od Vás očakávame rozsiahle know-how, ako aj nadpriemernú ochotu učiť sa a pripravenosť na nasadenie. Hľadáme hnacie sily s tímovým duchom, motivátorov s víziami a angažovaných pracovníkov s výdržou. Skrátka: pracovníkov s výraznými osobnými a odbornými kvalitami.

Pracovný svet Brose: efektívne pracovné podmienky

Dôvodom nášho úspechu ako technologického podniku je pripravenosť našich zamestnancov na zmenu. Pružnosť a dynamika sú potenciálom, ktorý dôsledne prenášame na pracovné prostredie Brose. Chceme, aby sa naši pracovníci rozvíjali adekvátne ich schopnostiam a úlohám. Pružnou koncepciou kancelárií a variabilnou pracovnou dobou sme na to vytvorili technické a štrukturálne predpoklady - vrátane odmeňovania založeného na výkone.

Brose Arbeiten bei Brose Flexibles Buero 2014

Každý deň v Brose je medzinárodný

Každý pracovný deň v Brose je medzinárodný vzhľadom na to, že komunikácia medzi prevádzkami a projektovými tímami prebieha cezhranične a vo viacerých jazykoch. Mnohí pracovníci vo vývoji, výrobe a administratíve pracujú dnes permanentne prepojení sieťou v rámci sveta – vo vnútri skupiny Brose, ako aj so zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi. A stále viacerí pracovníci už na obmedzenú dobu pracujú v zahraničných prevádzkach ako delegovaní alebo vyslaní zamestnanci.

Cookie Note

Cookies are necessary for the correct functioning of a website and serve to improve the use of the website. We use cookies to provide you with the best possible service. If you wish to continue surfing the site, click on the "Agree and continue" link. You can find a detailed description of the types of cookies we use by clicking on the "Further information" link.