Tato externí stránka není dostupná v prezentačním režimu

nahoru
Menu

Compliance – Fair play pro podnikání

Vyvinuli a implementovali jsme globální compliance organizaci, abychom zajistili etické chování a dodržování zákonů ve skupině Brose. Naše rodinná společnost je hluboce oddána principům „FIRST“ a dodržuje platné zákony. Naše jednání je formováno etickým rozhodováním, integritou a udržitelností.

Do systému hlášení incidentů v Brose

Systém hlášení incidentů

Zaměstnanci společnosti Brose, obchodní partneři a další třetí strany mohou hlásit obavy ohledně porušení zákonů prostřednictvím externího webového systému hlášení incidentů. Lze také nahlásit nevhodné chování ovlivňující bezpečnost a zabezpečení týkající se společnosti. Systém hlášení incidentů je navržen tak, aby chránil Brose, všechny dotčené zaměstnance i kohokoli, kdo nahlásí skutečný problém nebo incident

Časté dotazy

 • Jak mohu událost nahlásit?

  Tento odkaz můžete použít k přístupu na webovou komunikační platformu, jenž slouží k hlášení incidentů, nahrávání dokumentů a kontaktování pracovníka odpovědného za daný případ. Tento proces je chráněný, důvěrný a je aktivován prostřednictvím samostatné poštovní schránky.

  Kromě tohoto systému hlášení incidentů můžete i nadále použít všechny ostatní komunikační kanály, jako je např. e-mail, telefon nebo běžná poštovní korespondence.

 • Co mohu nahlásit?

  Systém hlášení incidentů je navržen pro hlášení porušení nebo obav týkajících se záležitostí, jako např. korupce, porušení antimonopolních zákonů, interních zásad nebo porušení tajemství. Nahlásit můžete také nevhodné chování, které má dopad na bezpečnost a zabezpečení společnosti, tj. krádež, poškození majetku nebo vyhrožování.

  Úmyslné zneužití systému hlášení incidentů a hlášení, která nejsou podána v dobré víře nebo na základě falešných obvinění, nebudou tolerována a mohou mít za následek disciplinární řízení.

 • Musím odhalit svou totožnost?

  Při objasnění skutečností nám pomáhají co nejpřesnější informace a kontaktní údaje, včetně vašeho jména. I když zadáte své jméno, bude vaše identita uvnitř společnosti přísně důvěrná. Vaše hlášení může také zůstat anonymní, pokud to zákon povoluje.

 • Jaké informace musím poskytnout?

  Poskytnuté informace by měly obsahovat co nejvíce dostatečných a konkrétních podrobností, aby bylo možné vyšetřit a zpracovat zprávu efektivně a zabránit zpochybnění skutečností případu.

  Pro lepší orientaci můžete použít následující otázky:

  Koho se to týká?
  Co se stalo?
  Kdy k incidentu došlo?
  Kde k incidentu došlo?

 • Jak budou hlášení zpracována?

  Vaše zpráva o incidentu je ve správných rukou. Systém hlášení incidentů řešé nezávislá společnost s názvem WhistleB poskytující externí služby a chránící vaši anonymitu. Proces hlášení a komunikace je šifrován a chráněn heslem. Všechny zprávy jsou zpracovávány v důvěrném režimu.

 • Jak jsou oznamující osoby chráněny?

  Brose se zavázalo k vytvoření prostředí, ve kterém lze svobodně vyjádřit obavy ohledně otázek dodržování předpisů bez obav z odvetných opatření. Z tohoto důvodu se s prohlášeními a identitami osob, které nahlásily závažné znepokojení, zachází důvěrně, pokud zákon nezakazuje něco jiného. Nedovolujeme a nebudeme tolerovat žádná odvetná opatření vůči osobám, které nahlásily závažná znepokojení.

 • Zásady ochrany osbních údajů

  V souladu s naší povinností poskytovat informace podle článku 13 Evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) si můžete stáhnout a přečíst oznámení o ochraně údajů pro systém hlášení incidentů na následujícím odkazu.

 • Vyloučení odpovědnosti

  Varování. Toto není pohotovostní služba. Systém hlášení incidentů není k dispozici pro obecné stížnosti. Chcete-li nahlásit incidenty, které vyžadují oznámení nebo prohlášení v souladu s Evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), kontaktujte nás skrz e-mail datenschutz@brose.com .