Tato externí stránka není dostupná v prezentačním režimu

nahoru
Menu

Průběh výběru zaměstnanců

Své zaměstnance si pečlivě vybíráme. A to především proto, abychom měli jistotu, že každý zaměstnanec bude na své pozici spokojen, práce ho bude naplňovat a celkově je mu blízká firemní kultura Brose. Jen tak budeme mít jistotu, že každý bude dosahovat nejlepších pracovních výsledků.

Průběh výběrového řízení je velmi často závislý na pozici, na kterou jste se přihlásili.

Tipy pro výběrové řízení a další formality: Na výběrové řízení se dostavte včas, upravení a oblečení tak, abyste se cítili dobře. Formální oděv v práci je vyžadován především na manažerských pozicích nebo v případě, že jste v pravidelném kontaktu s klienty či partnery. V rámci pohovorů si velmi ceníme, pokud jste sami sebou a pokud se ptáte na podstatné věci související s Brose a pracovní pozicí.

Vyberte si pozici a zašlete nám svůj životopis

Pokud se vám líbí některá z našich aktuálně otevřených pozic, odpovězte na ní pomocí tlačítka Odpovědět. Součástí odpovědi je přiložení strukturovaného životopisu a motivačního dopisu. Po odeslání nabídky od nás dostanete e-mailem potvrzení, že jsme váš životopis a motivační dopis obdrželi a budeme vás informovat o dalším postupu.

Brose Ferienjobs

Zařazení do výběrového řízení

Váš životopis si prohlédne personalista, který v souvislosti s požadavky dané pozice zváží vaše pracovní zkušenosti, vzdělání a osobnostní předpoklady. V případě, že splníte předpoklady a požadavky, budete pozváni na první kolo pracovního pohovoru, a to telefonicky nebo e-mailem.

V pozvánce se dozvíte, v jaký čas a na jaké místo se máte dostavit a s kým se v rámci pohovoru setkáte. O způsobu výběrového řízení, počtu kol a o tom, jaké jsou v rámci výběru nároky na kandidáta, vás informujeme vždy v rámci pozvánky na pohovor. Můžete se nás zeptat na cokoli, co vás zajímá, abyste se při pohovoru cítili jistí a mohli podat skvělý výkon.

Brose Laufbahnen Fuehrungskraft etwas bewegen 2014

První kolo pohovoru

První setkání s kandidáty probíhá vždy v Brose, většinou za přítomnosti personalisty a vedoucího příslušného oddělení. Cílem tohoto setkání je vzájemné představení. Vy nám řeknete více informací o sobě, o své motivaci, zájmech a předchozích zkušenostech, a my vám představíme blíže danou pozici, vašeho případného nadřízeného a také společnost Brose CZ. V závislosti na pozici a požadavcích může být již první kolo pohovoru vedeno v anglickém nebo německém jazyce.

Brose Laufbahnen Fachkraft Karrierestufen 2014

Druhé kolo pohovoru

V případě, že první setkání proběhlo úspěšně, následuje druhé kolo, při kterém obě strany zjišťují další potřebné informace. Dle nároků pozice probíhá testování jazykových a odborných znalostí a kandidát má možnost setkat se s vedením týmu nebo oddělení. V určitých případech probíhá druhé kolo formou tzv. Assessment centra, ve kterém několik uchazečů plní různé úkoly jednotlivě i v týmech a na konci je vybrán jeden nebo více kandidátů k finálnímu setkání.

Brose Berufseinsteiger International Arbeiten 2014

Přijetí pracovní nabídky

Pokud kandidát úspěšně projde potřebným výběrovým procesem, dochází ze strany Brose CZ k předložení nabídky. V případě, že kandidát nabídku přijme, následuje v krátkém čase podpis pracovní smlouvy a zajištění dalších formalit k uzavření pracovního vztahu.

Brose Berufseinsteiger - Direkteinstieg