Tato externí stránka není dostupná v prezentačním režimu

nahoru
Menu

Pro lepší budoucnost

Vzdělání je důležitým předpokladem na cestě za osobním úspěchem, ať už v práci nebo v soukromém životě. A je zároveň motorem společenského a technologického pokroku. Jako globálně působící podnik v rodinném vlastnictví Brose systematicky podporuje mladé lidi. Podporou projektů v okolí našich závodů přebíráme jako lokální ekonomická síla společenskou zodpovědnost.

Malý tým – velká motivace

Pro studenty v Německu je „Formula Student“ mnohem více než pouhá soutěž v konstrukci a automobilové závody. Automobily vyvíjejí a konstruují nezávisle interdisciplinární týmy – často za aktivní podpory automobilových výrobců. Tuto výhodu si bohužel 30 ti členný tým Coburger Automotive Team (C.A.T.) na Univerzitě aplikovaných věd a umění v Coburgu neužívá. C.A.T. spoléhá na disciplínu, ambice a týmového ducha. Brose podporuje C.A.T. finančními a materiálovými zdroji a samozřejmě odborností. Úspěšně: v roce 2015 získal tým druhé místo v Barceloně a páté místo v Hockenheimu - mezi více než 70 dalšími konkurenty.

www.cat-racing.de

Závodní tým C.A.T.: Malý tým – velká motivace

Podpora nejlepších

Spolkový ministr pro vzdělávání a výzkum uděluje společně s podniky „stipendia Německa“. Brose nabízí tato stipendia studentům aplikovaných věd a umění v Coburgu, Bambergu, Bayreuthu, Würzburgu a Wuppertalu každoročně od roku 2011 a v Ingolstadtu od roku 2015. Stipendium se udílí talentovaným studentům technických a ekonomických oborů, se kterými jsme osobně v kontaktu. V případě potřeby nabízíme stáže nebo pozice pracujících studentů. V akademickém roce 2014/2015 jsme sponzorovali 15 studentů, od dubna 2016 do března 2017 se jedná o další tři studenty.

www.deutschland-stipendium.de

Stipendium Německo: Podpora nejlepších

S budoucí generací technologie

Obnovený Northern Institute of Technology (NIT) v Hamburgu je celosvětově uznávaný. Od roku 2009 sponzorujeme dva studenty z Německa a zahraničí, kteří studují obory mechatronika a mezinárodní řízení výroby a chtějí zde absolvovat magisterské studium. Brose platí školné, zajišťuje pozice studentům, kteří zde chtějí dokončit magisterské studium a podporuje stipendisty až do úspěšného ukončení jejich studia- někteří studenti už zahájili svou kariéru v Brose.

www.nithh.de

Northern Institute of Technology: S budoucí generací technologie

Pokrok ve výzkumu polymerů

Každý rok uděluje institut Scientific Allience of Polymer Technology (WAK) cenu za nápady magisterských a dizertačních prací ve svém odvětví. Zapojení Brose do WAK pomáhá stmelit vztahy se současnými i budoucími specialisty. Kvůli našemu obchodnímu zájmu ve výzkumu polymerů od roku 2007 sponzorujeme jednu z cen WAK. Cena byla udělena v roce 2015 za dvě diplomové práce. Magisterská práce absolventa Univerzity Padeborn získala 3 500 euro v hotovosti a dizertační práce doktoranda techniky byla oceněna 5 000 euro.

www.wak-kunststofftechnik.de

WAK Award: Pokrok ve výzkumu polymerů