Tato externí stránka není dostupná v prezentačním režimu

nahoru
Menu

Zásady ochrany osobních údajů

Stav k: 02.12.2020

Děkujeme Vám za Váš zájem o naše webové stránky. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto tomuto aspektu věnujeme v našich internetových aktivitách velkou pozornost. Společnost Brose zpracovává Vaše osobní údaje na základě zákona a v případě potřeby s Vaším souhlasem. Nejdůležitějším právní úpravou je obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Samozřejmě dodržujeme i všechny ostatní příslušné právní požadavky, zejména požadavky německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a německého zákona o telemédiích (TMG).

V následujícím textu bychom Vás rádi co nejpřesněji informovali o zpracování vašich osobních údajů při návštěvě našich webových stránek v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s GDPR.

1. Správce

Nacházíte se na webové stránce "brose.com". Za zpracování údajů v souvislosti s Vaším používáním webových stránek je odpovědná společnost Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg ("Brose"), Max-Brose-Straße 1, 96450 Coburg.

2. Návštěva stránek brose.com

 • Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?  
  Když navštívíte naše webové stránky, Váš prohlížeč kontaktuje náš webový server, aby načetl požadované stránky. Pro tuto funkci se v zásadě nemusíte registrovat ani identifikovat. Nicméně, náš server využívá Vaši IP adresu k přiřazení požadavků a odpovědí, což by mohlo vest potencionálně k vést k Vaší identifikaci.

  Konkrétně jsou osobní údaje, jako je např. Vaše IP adresa, přenášeny na náš webový server jako součást požadavku HTTP/S. Tyto údaje o připojení zpracovává náš webový server, aby umožnil přístup na webové stránky. Případně se zpracovávají také zadané údaje z formulářů.

  Kromě toho se příslušné požadavky HTTP/S zapisují do záznamového souboru. Používáme je k řešení technických problémů a k prevenci a objasnění útoků na naše systémy. Kromě toho vytváříme vyhodnocení z uložených souborů protokolu, které používáme k optimalizaci našich webových stránek. Hodnocení jako takové probíhá anonymně, tj. shrnutím údajů o požadavcích, takže výsledky již nemají žádný osobní odkaz.
 • Na jakém právním základě zpracováváme Vaše údaje? 
  Právní základ pro zpracování Vašich údajů závisí na konkrétním účelu Vaší návštěvy:
  - Pokud navštívíte naše webové stránky za účelem uzavření smlouvy nebo navázání obchodního vztahu s námi, je právním základem pro zpracování vašich údajů čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (uzavření nebo plnění smlouvy).
  - Zpracování se obvykle provádí také na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je provozovat webové stránky pro obecné informační a komunikační účely a prezentovat naši společnost.
 • Soubory protokolů jsou zpravidla zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je chránit naše zařízení a systémy před útoky a v případě potřeby podniknout právní kroky proti útočníkům, jakož i dále rozvíjet naše webové stránky pro komerční účely.
 • Máte povinnost poskytnout své údaje a co se stane, pokud se rozhodnete je neposkytnout?
  Používání webových stránek či formulářů na nich umístěných není možné bez zpracování Vašich údajů o připojení a případně údajů z formulářů.
 • Komu jsou Vaše údaje předávány nebo kdo se podílí na zpracování Vašich údajů? 
  Zpracování je v zásadě plně automatické. Naše IT oddělení má přístup k protokolovým souborům. Tyto údaje jsou využívány příslušnými interními útvary pro výše uvedené účely a v případě potřeby jsou předávány také externím příjemcům (zejména orgánům činným v trestním řízení pro stíhání útoků). Tyto protokolové soubory návštěvníků jsou uloženy u našeho CDN poskytovatele Akamai Technologies GmbH (Parkring 20 - 22, 85748 Garching, Německo).
 • Jak dlouho budou Vaše data uložena?
  Údaje v protokolových souborech se ukládají po dobu 14 dnů. Všechna ostatní data jsou smazána ihned po provedení požadavku HTTP/S.

Další informace o postupech společnosti Akamai v oblasti ochrany osobních údajů a zpracování vašich osobních údajů naleznete zde. here .

3. Kontaktní formulář, komunikace e-mailem

 • Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme? 
  Na našich webových stránkách Vám nabízíme možnost kontaktovat nás e-mailem a/nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. V takovém případě budou Vámi poskytnuté informace uloženy pro účely zpracování kontaktu a pro případné dotazy. Pokud se na nás obrátíte s žádostí nebo my se obrátíme na Vás, budeme samozřejmě zpracovávat také vaše osobní údaje, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, jakož i obsah komunikace za účelem provedení výměny informací s Vámi.
 • Na jakém právním základě zpracováváme Vaše údaje?
  Zpracování Vašich údajů v rámci komunikace prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud je výměna údajů spojena se zahájením nebo plněním smlouvy s Vámi.

  V ostatních případech závisí právní základ na konkrétním účelu výměny; ve většině případů je relevantní čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (náš oprávněný zájem například na vedení obchodní korespondence nebo zodpovídání dotazů týkajících se ochrany údajů).
 • Máte povinnost poskytnout své údaje a co se stane, pokud se rozhodnete je neposkytnout?   
  Nejste povinni poskytnout své údaje. Komunikace prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře však není možná bez zpracování Vašich osobních údajů.
 • Komu jsou Vaše údaje předávány nebo kdo se podílí na zpracování Vašich údajů?
  Vaše údaje sdílíme pouze s interním oddělením, které je odpovědné za Vaši žádost. V některých případech mohou být údaje předány i jiné společnosti ze skupiny Brose.

  Pro poskytování formulářů na našich webových stránkách a pro zajištění jejich správného fungování využíváme služeb společnosti Zoho Corporation B.V., Beneluxlaan 4B, 3527 HT UTRECHT. Využívání služeb společnosti Zoho se řídí smlouvou o zpracování objednávek podle čl. 28 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 • Jak dlouho budou vaše data uložena?  
  Vaše osobní údaje budou vymazány, pokud již nebudou pro výměnu s Vámi potřebné. V případě potřeby budou údaje uchovávány po delší dobu na základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR ve spojení s příslušnými zákonnými lhůtami pro uchovávání (zejména podle obchodního a daňového práva).
  V případě obchodní korespondence je to obvykle šest až deset let po skončení roku, ve kterém byla přijata.

Další informace o ochraně osobních údajů a zpracování osobních údajů, které se vás týkají, společností ZOHO naleznete zde .

4. Soubory cookies

Stejně jako prakticky všechny webové stránky, používáme i my takzvané soubory cookies a podobné technologie. Soubor cookies je malý textový soubor složený z písmen a čísel, který se ukládá do Vašeho zařízení při návštěvě webové stránky. Soubor cookies obsahuje informace, které se při návštěvě těchto webových stránek ukládají ve Vašem počítači nebo mobilním zařízení po dobu Vaší návštěvy (takzvané session cookies) nebo po delší dobu (takzvané trvalé cookies). Při prohlížení našich webových stránek se na ně může zeptat náš systém nebo jiná webová stránka, která tento soubor cookies rozpozná. Díky tomu je možné při prohlížení webových stránek rozlišit Vaše zařízení od zařízení ostatních návštěvníků.

Přesněji řečeno, tyto soubory cookies nebo podobné technologie umožňují ukládat Vaše uživatelské preference nebo přihlašovací údaje po dobu Vaší návštěvy nebo do Vaší příští návštěvy webových stránek či Vám například nabídnout nákupní košík nebo funkce aplikace na více stránkách našeho webu. Kromě toho používáme specifické soubory cookies ke shromažďování informací o tom, jak návštěvníci používají náš web, například které stránky byly navštíveny a jaká byla doba návštěvy. Za tímto účelem mohou být vytvořeny pseudonymizované uživatelské profily.

Na našich webových stránkách brose.com se používají cookies jako část následujících zpracovatelských operací:

Cookie Settings

You can access the:
Cookie settings

Je vyžadován váš souhlas

Volitelné soubory cookies používáme pouze s Vaším předchozím souhlasem (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Pokud navštívíte naše webové stránky poprvé, zobrazí se na nich banner, ve kterém Vás požádáme o souhlas s používáním volitelných souborů cookies. Pokud nám k tomu dáte souhlas, uložíme do vašeho počítače soubor cookie a banner se po dobu platnosti souboru cookie již nezobrazí. Poté, nebo pokud tento soubor cookie aktivně vymažete dříve, se při příští návštěvě našich webových stránek znovu zobrazí banner, abychom znovu získali váš souhlas.

Svým souhlasem také souhlasíte s automatickým přenosem údajů do třetích zemí. Tyto třetí země mohou být zeměmi, ve kterých neexistuje odpovídající úroveň ochrany údajů, což znamená, že například Vaše práva na zpracování údajů již nejsou vymahatelná.

Jak zabránit používání souborů cookie?

Naše webové stránky můžete samozřejmě používat i bez souborů cookies. Používání souborů cookies můžete kdykoli upravit v nastavení svého prohlížeče nebo je zcela deaktivovat. To však může vést k omezení funkcí nebo uživatelské přívětivosti naší nabídky.

V souladu s § 15 odst. 3 zákona o telemédiích (TMG) a čl. 21 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů (GDPR) můžete kdykoli s účinností do budoucna vznést námitku proti zpracování údajů a používání souborů cookies nebo odvolat svůj souhlas v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR.

Individuální nastavení používání souborů cookies můžete provést <#ChangeYourConsent#>here<#/ChangeYourConsent#>.

4.1 Technicky nezbytné soubory cookies

 • For what purposes do we process your data?
  Pro základní funkce našich webových stránek používáme jako poskytovatele Amazon Web Services (Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North Seattle WA 98109) a pro doručování našeho portálu pro žadatele poskytovatele služeb Haufe-Lexware Service GmbH & Co. KG (Frauenhoferstr. 5, 82152 Planegg, Německo). Pro účely doručování a zrychlení používají tito poskytovatelé technicky nezbytné soubory cookies. Obsahují anonymní / pseudonymní údaje relace.

  Pro uložení nastavení souborů cookies nastavujeme soubor "_2BCookieSettings". Ten je nutný k uchování nastavení souborů cookies pro příští návštěvu.
 • Na jakém právním základě zpracováváme Vaše údaje? 
  Zpracování údajů a ukládání souborů cookies, které jsou pro tento účel nezbytné, se zakládá na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naše oprávněné zájmy spočívají v plynulém a rychlém zobrazování našeho webového obsahu na adrese brose.com a slouží tak našemu obchodnímu zájmu na provozování webových stránek pro obecné informační a komunikační účely a pro prezentaci naší společnosti.
  Vaše nastavení souborů cookies se ukládá za účelem získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním souborů cookies. Právním základem je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. c GDPR.
 • Komu jsou vaše údaje předávány nebo kdo se podílí na zpracování Vašich údajů?       
  Vaše údaje o relaci jsou předávány společnostem Amazon a Haufe-Lexware, kde jsou automaticky zpracovávány naším jménem.
 • Jak dlouho budou Vaše data uložena? 
  Vaše údaje o relaci souborů cookies jsou společností Amazon a Haufe-Lexware ukládány pouze po dobu Vaší návštěvy webových stránek a poté jsou automaticky vymazány (tzv. soubory cookies relace).
 • Máte povinnost poskytnout své údaje a co se stane, pokud se rozhodnete je neposkytnout?
  Bez zpracování těchto údajů o relaci není možné webové stránky používat.

Další informace o postupech společnosti Amazon v oblasti ochrany osobních údajů a zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde .

Další informace o ochraně údajů a zpracování Vašich osobních údajů společností Haufe-Lexware naleznete zde .

4.2. Komfortní cookies soubory

 • Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme
  Komfortní soubory cookies umožňují webovým stránkám ukládat informace, které mění chování nebo vzhled webových stránek, například Váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.
 • Na jakém právním základě zpracováváme Vaše údaje? 
  Zpracování údajů a ukládání souborů cookies, které je k tomu nutné, je založeno na Vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
 • Jak dlouho budou Vaše data uložena? 
  Viz tabulka "Komfortní cookies soubory“.

4.3. Plug-in cookies

 • Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?
  Soubory cookies nastavujeme, abychom zjistili, zda jste souhlasili s používáním plug-inů třetích stran. V takovém případě se údaje od těchto poskytovatelů třetích stran načítají přímo při návštěvě příslušné stránky a údaje se předávají těmto poskytovatelům třetích stran (např. IP adresa). Přenos údajů může probíhat i do nebezpečných třetích zemí. Zde nemůžeme zaručit, že bude zachována úroveň ochrany údajů srovnatelná s EU.
 • Na jakém právním základě zpracováváme Vaše údaje? 
  Zpracování údajů a ukládání souborů cookies, které je k tomu nutné, je založeno na Vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
 • Jak dlouho budou Vaše data uložena? 
  Viz tabulka "Plug-in cookies“.

4.3.1 Plug-in Google Maps

 • Kdo je zodpovědný za službu Mapy Google?  
  Na našich webových stránkách používáme mapovou službu "Google Maps". Umístění skupiny Brose jsme vyznačili do Google Maps a vložili tuto mapu na naše webové stránky v sekci "Společnost / Umístění". Za ochranu údajů odpovídá společnost Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). K údajům, které společnost Google shromažďuje v rámci mapové služby, nemáme přístup. O zpracování údajů rozhoduje výhradně společnost Google
  V zájmu co největší transparentnosti bychom Vám i přesto rádi poskytli několik informací o zpracování údajů v souvislosti se službou Google Maps.

  Další informace najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google (k dispozici na adrese policies.google.com/privacy). policies.google.com/privacy.
 • K jakým účelům se služba Google Maps používá?        
  Umístění skupiny Brose jsme vyznačili na Google Maps a vložili tuto mapu na naše webové stránky v sekci "Company/Locations", abychom návštěvníkům umožnili rychlé nalezení poboček a zatraktivnili naše webové stránky.
 • Na jakém právním základě zpracováváme Vaše údaje? 
  Předtím, než naše webové stránky kontaktují Google Maps, získáme od Vás souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Tento souhlas se uděluje buď souhlasem s nastavením souborů cookies "dsgvo_googlemaps_confirmed", nebo kliknutím na vloženou mapu.
 • Máte povinnost poskytnout své osobní údaje a co se stane, pokud se rozhodnete je neposkytnout? 
  Nejste povinni poskytnout své osobní údaje. Bez zpracování Vašich osobních údajů však není možné používat vloženou mapovou službu Google Maps.
 • Komu jsou Vaše údaje předávány nebo kdo se podílí na zpracování Vašich údajů?
  V souvislosti se službou Google Maps nemáme přístup k Vašim osobním údajům a nesdílíme žádné informace s třetími stranami. Další informace o sdílení Vašich osobních údajů společností Google jako správcem naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google (k dispozici na adrese policies.google.com/privacy). policies.google.com/privacy.
 • Budou vaše údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci?
  Vaše osobní údaje v souvislosti se službou Google Maps nepředáváme do třetí země ani mezinárodní organizaci. Pokud se služba Google Maps připojuje k serverům společnosti Google jako odpovědná strana a Vy za tímto účelem předáváte osobní údaje, najdete další informace o tom v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google (k dispozici na adrese policies.google.com/privacy). policies.google.com/privacy.
 • Jak dlouho budou Vaše data uložena?  
  V souvislosti se službou Google Maps neukládáme žádné osobní údaje. Další informace o ukládání Vašich osobních údajů společností Google jako odpovědnou stranou naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google (k dispozici na adrese policies.google.com/privacy). policies.google.com/privacy.

4.3.2 Plug-in Brightcove

 • K jakým účelům se Brightcove používá a jaká data se shromažďují?     
  Videa používáme k prezentaci naší společnosti a produktů. Ty jsou pro rychlé doručení uloženy na serverech společnosti Brightcove, Inc. (290 Congress Street, 4th Floor, Boston MA 02210, USA).
  Při poskytování videí ukládá společnost Brightcove údaje o používání (soubory protokolu serveru).
 • Na jakém právním základě zpracováváme Vaše údaje?
  Než naše webové stránky kontaktují společnost Brightcove, získáme Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Tento souhlas je udělen buď souhlasem s nastavením souboru cookies "dsgvo_brightcove_confirmed", nebo kliknutím na vložené video.
 • Máte povinnost poskytnout své osobní údaje a co se stane, pokud se rozhodnete je neposkytnout? 
  Nejste povinni poskytnout své osobní údaje. Videa na brose.com však není možné používat bez zpracování Vašich osobních údajů.
 • Komu jsou Vaše údaje předávány nebo kdo se podílí na zpracování Vašich údajů?
  Výše uvedené údaje o používání jsou sdíleny se společností Brightcove za účelem poskytování videí.
 • Budou vaše údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci?
  Brightcove je globální společnost. Souhlasem s používáním služby Brightcove také souhlasíte s předáním údajů o používání do třetích zemí.
 • Jak dlouho budou Vaše data uložena?
  Údaje o používání na serverech společnosti Brightcove se automaticky odstraní po 42 dnech

Další informace o postupech společnosti Brightcove v oblasti ochrany osobních údajů a zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde .

4.3.3 Plug-in Facebook

 • Poskytovatel plug-inu Facebook     
  Poskytovatelem této služby je společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle společnosti Facebook jsou však shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.
 • K jakým účelům se plug-in Facebook používá?
  Tento doplněk používáme k zobrazování obsahu z Facebooku na našich webových stránkách.
  Přehled pluginů Facebooku najdete zde .
 • Jaké údaje se shromažďují?    
  Společnost Brose prostřednictvím plug-inu neshromažďuje žádná data. Prostřednictvím plug-inu je však navázáno přímé spojení mezi prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tak získává informaci, že jste navštívili tyto webové stránky s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko "To se mi líbí" na Facebooku, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete obsah těchto webových stránek propojit se svým profilem na Facebooku. To umožňuje společnosti Facebook přiřadit Vaši návštěvu těchto webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné povědomí o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Facebook. Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese zde .

  Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook mohla spojit Vaši návštěvu těchto webových stránek s Vaším uživatelským účtem na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.
 • Na jakém právním základě zpracováváme Vaše údaje? 
  Před kontaktováním Facebooku našimi webovými stránkami získáme Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Tento souhlas se uděluje buď souhlasem s nastavením souboru cookie "dsgvo_facebook_confirmed", nebo kliknutím na vložený plugin.
 • Máte povinnost poskytnout své osobní údaje a co se stane, pokud se rozhodnete je neposkytnout? 
  Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
 • Budou Vaše údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci?
  Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde & zde .
 • Jak dlouho budou Vaše data uložena?  
  Jak dlouho budou Vaše data uložena?   Bohužel nejsme schopni říci, jak dlouho bude společnost Facebook uchovávat Vaše údaje shromážděné prostřednictvím plug-inu.

4.3.4 Plug-in Twitter

 • Poskytovatel plug-inu Twitter    
  Poskytovatelem této služby je společnost Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02AX07, Irsko.
 • K jakým účelům se plug-in Twitter používá?    
  Tento plugin používáme k zobrazování obsahu z Twitteru na našich webových stránkách.
 • Jaké údaje se shromažďují?   
  Společnost Brose prostřednictvím plug-inu neshromažďuje žádná data. Plug-in však umožňuje používat Twitter a funkci "Re-Tweet". Tím se navštívené webové stránky propojí s vaším účtem na Twitteru a zpřístupní se ostatním uživatelům. Data se přitom přenášejí také na Twitter. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné povědomí o obsahu přenášených dat, ani o jejich použití společností Twitter. Další informace o tomto tématu najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter na adrese: zde .
  Nastavení soukromí na Twitteru si můžete změnit v nastavení účtu na adrese zde .
  Pokud si nepřejete, aby společnost Twitter mohla spojit Vaši návštěvu webových stránek s Vaším uživatelským účtem na Twitteru, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Twitteru.
 • Na jakém právním základě zpracováváme Vaše údaje? 
  Než naše webové stránky kontaktují Twitter, získáváme Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Tento souhlas se uděluje buď souhlasem s nastavením souboru cookie "dsgvo_twitter_confirmed", nebo kliknutím na vložený plugin.
 • Máte povinnost poskytnout své osobní údaje a co se stane, pokud se rozhodnete je neposkytnout? 
  Nejste povinni poskytnout své osobní údaje. Plug-in Twitter na stránkách brose.com však není možné používat bez zpracování Vašich osobních údajů.
 • Budou Vaše údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci?
  Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde .
 • Jak dlouho budou vaše data uložena?
  Bohužel nejsme schopni říci, jak dlouho bude společnost Twitter uchovávat Vaše údaje shromážděné prostřednictvím plug-inu.

4.4 Statistické soubory cookies

 • Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?   
  Používáme službu "etracker". Ta umožňuje analýzu datového provozu našich webových stránek (webová analýza). Tato aktivita nám pomáhá neustále zlepšovat informace na našich webových stránkách a jejich strukturu. Pomocí nástroje etracker můžeme mimo jiné vyhodnocovat, které sekce a podstránky našich webových stránek jsou navštěvovány nějčastěji, jak dlouho na nich návštěvníci zůstávají a ze kterých jiných webových stránek si k nám uživatelé našli cestu.

  Za tímto účelem společnost etracker GmbH (Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg) zpracovává různé údaje o používání a přiřazuje je anonymnímu identifikačnímu číslu. Kromě toho mohou být zpracovány určité informace od provozovatele webové stránky, ze které jste se na nás dostali (zejména URL předchozí stránky, případně související vyhledávač, případně související vyhledávané výrazy). Tyto údaje se používají k vytváření neosobních analýz provozu na našich webových stránkách.
 • Na jakém právním základě zpracováváme Vaše údaje? 
  Zpracování údajů a ukládání souborů cookies, které je k tomu nutné, je založeno na Vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
 • Komu jsou Vaše údaje předávány nebo kdo se podílí na zpracování Vašich údajů?   
  Vaše údaje o používání jsou předávány společnosti etracker GmbH a tam jsou automaticky zpracovávány našim jménem. Možnosti hodnocení jsou v zásadě využívány pouze interně naším IT a marketingovým oddělením.
 • Jak dlouho budou vaše data uložena?
  Viz tabulka "Statistické soubory cookies”

4.5. Marketingové soubory cookies

4.5.1 Použití dynamického výnosu

 • Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?   
  Doporučovací nástroj společnosti Dynamic Yield Ltd (Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire, Anglie RG7 1NT) se používá k optimalizaci našich webových stránek, aby se Vaše návštěva webových stránek stala osobním zážitkem, protože Vám poskytuje doporučení a obsah na míru. Přitom používáme obsah stránky, který jste si dříve prohlédli, abychom vám doporučili rovnocenné nebo tématicky související produkty nebo jiný obsah, který pro vás může být relevantní.

  Za tímto účelem zpracovává Dynamic Yield různé údaje o použití. Soubory cookies se používají k ukládání pouze pseudonymních informací pod náhodně vygenerovaným ID (pseudonymem). Vaše IP adresy jsou ukládány výhradně anonymně. Přímý osobní odkaz proto není možný a nelze jej dodatečně (znovu) zjistit.
 • Na jakém právním základě zpracováváme Vaše údaje? 
  Zpracování údajů a ukládání souborů cookies, které je k tomu nutné, je založeno na Vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
 • Komu jsou Vaše údaje předávány nebo kdo se podílí na zpracování Vašich údajů?     
  Vaše údaje o používání jsou předávány společnosti Dynamic Yield a tam jsou automaticky zpracovávány naším jménem. Možnosti hodnocení jsou v zásadě využívány pouze interně naším IT a marketingovým oddělením.
 • Jak dlouho budou vaše data uložena?
  Viz tabulka „Marketingové soubory cookies”

Další informace o ochraně osobních údajů které se Vás týkají a zpracování osobních údajů, společností Dynamic Yield naleznete zde .

5. Portál pro žadatele

Na naší domovské stránce Vám nabízíme možnost ucházet se o práci ve společnosti Brose.

Soubory cookies potřebné pro poskytování služeb tohoto portálu naleznete v našich Zásadách používání souborů cookies. To se týká také informací o ukládání metadat a doby jejich vymazání.

Informace o tom, jak společnost Brose nakládá s údaji uchazečů, naleznete zde.pdf .

6. Zabezpečení dat

Naše webové stránky a další systémy zabezpečujeme proti ztrátě, zničení, neautorizovanému přístupu, úpravě nebo šíření Vašich údajů neoprávněnými osobami pomocí aktuálních technických a organizačních opatření. Při přenosu osobních údajů používáme šifrovací technologii pro zajištění maximální důvěrnosti. Naše servery využívají různé bezpečnostní mechanismy a autorizační postupy, aby zabránily neoprávněnému přístupu. Vždy byste měli zachovávat důvěrnost svých přístupových údajů a po ukončení komunikace se společností Brose zavřít okno prohlížeče. Tímto způsobem zajistíte, že k Vašim osobním údajům nebude mít přístup nikdo jiný než Vy, když budete počítač sdílet s ostatními.

7. Vaše práva

Pokud naše společnosti zpracovávají údaje týkající se vaší osoby, máte v příslušném zákonném rozsahu právo na:

 • Informace, zejména o údajích uložených správcem a účelech jejich zpracování (čl. 15 GDPR),
 • Oprava nepřesných nebo doplnění neúplných údajů (čl. 16 GDPR),
 • Vymazání údajů, které byly zpracovány protiprávně nebo již nejsou potřebné (čl. 17 GDPR),
 • Omezení zpracování (čl. 18 GDPR),
 • Předávání údajů, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo je prováděno za účelem plnění smlouvy či pomocí automatizovaných postupů (čl. 20 GDPR).
 •  Vznést námitku proti zpracování, zejména pokud je prováděno pro účely oprávněných zájmů správce (čl. 21 GDPR),

Pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR), máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání tím není dotčena.

Kromě toho máte možnost podávat stížnosti

 • ašemu pověřenci pro ochranu osobních údajů panu Thomasi Grimmovi, Max-Brose-Straße 1, 96450 Coburg, Německo, e-mail: datenschutz@brose.com,
 • jakož i odpovědným orgánům dohledu. V případě společnosti Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg, je to Bavorský zemský úřad pro dohled nad ochranou údajů (BayLDA), Promenade 27, 91522 Ansbach, e-mail: poststelle@lda.baye.de

social Media

Data processing through social networks

Brose has publicly accessible profiles on social networks. The social networks we use are listed below.

Social networks such as Facebook or Twitter et cetera can generally comprehensively analyze your behavior as user when you are visiting their website or a website with integrated social media content (e.g. like-buttons or advertising banners). When you visit our social media sites, various data protection relevant processing operations are being triggered. In detail:

If you are logged into your social media account and visit our social media site, the operator of the social media portal can assign this visit to your user account. However, your personal data may also be collected if you are not logged in. Even if you do not have an account with the relevant social media portal, your personal data can still be collected. In this case, the data is collected, for example, via cookies that are stored on your device or by recording your IP address.

With the help of the data collected in this way, the operators of the social networks can create user profiles in which your preferences and interests are stored. In this way, interest-related advertising can be displayed inside and outside the respective social media presence. If you have an account on the social network, interest-based advertising can be displayed on all devices on which you are logged in or where you have been logged in.

Please also note that we cannot trace all processing steps on the social media networks. Depending on the provider, the operators of the social media portals may therefore carry out further processing operations. Details can be found in the terms of use and data protection regulations of the respective social media network.

Legal basis

Our social media sites should ensure the widest possible presence on the Internet. This is a legitimate interest within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. The analysis processes initiated by the social networks may be based on different legal bases to be specified by the operators of the social networks (e.g. consent within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. a GDPR).

The responsible and the assertion of rights

If you visit one of our social media sites (e.g. Facebook), we are responsible, together with the operator of the social media platform, for the data processing operations triggered during this visit. You can assert your rights (information, correction, deletion, restriction of processing, data portability and complaints) basically both against us and against the operator of the respective social media network (e.g. against Facebook).

Please note that despite the joint responsibility with the social media portal operators, we do not have full influence on the data processing operations of the social media portals. Our possibilities depend largely on the corporate policy of the respective provider.

If you have any questions, please contact us via datenschutz@brose.com

Storage time

The data collected directly by us via our social media sites will be deleted from our systems as soon as the purpose for its storage ceases to apply, you request that we delete it, you revoke your consent for storage or the purpose for data storage ceases to apply. Stored cookies remain on your device until you delete them. Mandatory legal provisions - in particular retention periods - remain unaffected.

We have no influence on the storage period of your data, which are stored by the operators of the social networks for their own purposes. For details, please contact the operators of the social networks directly (e.g. in their data protection declaration, see below).

social network

 • Facebook

  We have a profile at Facebook. The provider is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.

  Through the Controller Addendum, we have agreed with Facebook to share responsibility for the processing of data (joint controllership). This agreement specifies the data processing operations that we or Facebook are responsible for when you visit our Facebook fan page. You can view this agreement at the following link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 • You can customize your advertising settings independently in your user account.
  Just click on the following link and log in:
  https://www.facebook.com/settings?tab=ads

  Details can be found in the privacy policy of Facebook:
  https://www.facebook.com/about/privacy/

 • Twitter

  We use the short message service Twitter. The provider is Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter is certified under EU-US-Privacy-Shield.

  You can customize your Twitter privacy settings in your user account yourself. Please click on the following link and log in: https://twitter.com/personalization

  Details can be found in the privacy policy of Twitter:
  https://twitter.com/en/privacy

 • Instagram

  We have a profile at Instagram. The provider is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. For details on how your personal data is handled, please refer to Instagram's privacy policy: https://help.instagram.com/519522125107875

 • XING

  We have a profile at XING. The provider is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany. For details on how your personal data is handled, please refer to XING´s privacy policy: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

 • LinkedIn

  We have a profile at LinkedIn. The provider is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. LinkedIn is certified according to the EU-US Privacy Shield. LinkedIn uses advertising cookies.
  If you would like to deactivate LinkedIn advertising cookies, please use the following link:
  https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

  Details on how they handle your personal data can be found in LinkedIn's privacy policy:
  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 • YouTube

  We have a profile on YouTube. Provider is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA

  For details on how they handle your personal data, please refer to YouTube's privacy policy: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • kununu

  We have a profile at kununu. The provider is kununu GmbH, Neutorgasse 4-8, Top 3.02, 1010 Wien, Austria. For details on how your personal data is handled, please refer to kununu´s privacy policy: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

merchandise

We wish to comply with our obligation to provide information under Article 13 of the General Data Protection Regulation (GDPR) with the following statement.

1. Controller

The controller within the meaning of the GDPR is Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg (Max-Brose-Straße 1, 96450 Coburg, Germany).

2. Purpose of processing and legal basis

We process your personal data (name, contact data, order data) for the purpose of selling and handling shipments of merchandise (such as motor racing calendars). The legal basis within the meaning of the GDPR for processing of your personal data is Article 6 (1) point (b) GDPR.

3. Disclosure of data and period of storage

Your personal data is provided to the departments at the controller which need it to fulfill the above purposes. Your personal data is not passed on to third parties.

Your personal data is erased as soon as it is no longer required for achieving the purpose for which it was collected. If your personal data is processed as part of selling and handling shipments of merchandise (such as motor racing calendars), it is erased when all claims from the contractual relationship have become time-barred and there are no statutory retention periods standing in the way of that.

4. Your rights

You have the right under the applicable data protection legislation to:

- information, in particular on the data stored at the controller and the purposes for which it is processed (Article 15 GDPR),

- rectification of inaccurate or completion of incomplete data (Article 16 GDPR),

- erasure, for example of data that has been unlawfully processed or is no longer required (Article 17 GDPR),

- restriction of processing (Article 18 GDPR),

- data portability, if data processing is based on consent or is carried out to fulfill a contract or using automated processing methods (Article 20 GDPR).

5. Contact person

We will be pleased to assist you if you have any questions on the subject of data protection at Brose. If you have a complaint or wish to exercise your rights, you can contact our Data Protection Officer at datenschutz@brose.com.

If you believe that Brose has not adequately addressed your misgivings or complaint, you have the right to lodge a complaint with the responsible supervisory authority.