Tato externí stránka není dostupná v prezentačním režimu

Seite lädt
nahoru
Menu
Franz-Josef Kortüm

Franz-Josef Kortüm

Předseda poradního výboru

Franz-Josef Kortüm je od 1. dubna 2005 členem poradního výboru skupiny Brose a od 1. ledna 2013 jeho předsedou.

Absolvoval studium podnikové ekonomiky na univerzitách Münster a Regensburg. V letech 1976 až 1992 vykonával jako absolvent obchodní administrativy různé vedoucí funkce ve firmě Daimler AG a mimo jiné vedl jako člen managementu tuzemskou divizi prodeje užitkových vozidel. Po svém působení v Audi AG ve funkci generálního ředitele odešel Franz-Josef Kortüm v roce 1994 do firmy Webasto, kterou jako předseda představenstva 13 let vedl. Počátkem roku 2013 byl jmenován do dozorčí rady tohoto dodavatele a od roku 2018 je jejím předsedou. Kromě toho je členem dalších dozorčích rad v Německu i zahraničí.

Za své podnikatelské úspěchy a mnohaletou dobrovolnickou činnost, především jako předseda Sdružení automobilového průmyslu v Německu a předseda Sdružení bavorského průmyslu, získal Franz-Josef Kortüm v únoru 2008 záslužný řád Spolkové republiky Německo.

Franz-Josef Kortüm je ženatý a má dva syny, dceru a devět vnoučat.

Prof. Dr.-Ing. Thomas Weber

Prof. Dr.-Ing. Thomas Weber

Člen poradního výboru

Prof. Dr.-Ing. Thomas Weber je členem poradního výboru skupiny Brose od 1. ledna 2017.

Studoval strojírenství na Univerzitě Stuttgart. Poté získal Thomas Weber na Fraunhoferově institutu výrobní techniky a automatizace titul PhD. V roce 1987 nastoupil do firmy Daimler AG. Tam zastával různé vedoucí pozice a v letech 2004 až 2016 vedl jako člen představenstva oddělení výzkumu a vývoje automobilů Mercedes-Benz.

V roce 2010 byl Thomas Weber jmenován Univerzitou Stuttgart čestným profesorem. Zároveň je také členem mnoha technologických a inovačních rad a poradních výborů. Od roku 2017 je také členem představenstva acatech – Německé akademie věd a techniky – a jako viceprezident je zodpovědný za oblast „mobilita budoucnosti“.

Thomas Weber je ženatý a má syna a dceru.

Prof. Dr. Andreas Wiedemann

Prof. Dr. Andreas Wiedemann

Člen poradního výboru

Prof. Dr. Andreas Wiedemann se 1. července 2018 stal členem poradního výboru skupiny Brose.

Studoval právo na Univerzitě v Kostnici. Právní přípravu absolvoval v Kostnici a Torontu. Během své stáže a doktorátu pracoval jako trenér v Kostnici a Tübingenu. V roce 1996 nastoupil Andreas Wiedemann do advokátní kanceláře Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz ve Stuttgartu a od ledna 2001 je zde partnerem. Více než 22 let se zabývá koncepčním poradenstvím pro firmy v rodinném vlastnictví.

V roce 2008 byl Andreas Wiedemann jmenován čestným profesorem na Univerzitě Zeppelin ve Friedrichshafenu. Je členem řady dozorčích a poradních výborů rodinných společností a autorem či spoluautorem mnoha odborných publikací.

Andreas Wiedemann je ženatý, má dva syny a dceru.