Close
Close

Tato externí stránka není dostupná v prezentačním režimu

Seite lädt
nahoru
Menu

Jürgen Otto

Výkonný ředitel do 31.prosince 2017.

Jürgen Otto (53) je od 1.ledna 2006 výkonným ředitelem skupiny Brose.

Po absolvování oboru obchodní administrativa na Univerzitě Würzburg nastoupil v roce 1990 do Brose jako plánovač logistiky. V letech 1994 až 1996 byl Jürgen Otto jako vedoucí závodu zodpovědný za plánování a činnost podniku JIS v Meerane/Saxony. Tento závod získal dva roky po sobě cenu „Factory of the Year“ (podnik roku): v roce 1999 se stal závod nejlepším v kategorii „Management of Resources“ (řízení zdrojů) a o rok později se stal celkovým vítězem.

V letech 1999 až 2001 byl Jürgen Otto zodpovědný za výrobní závod Coburg. Během té doby byl také zodpovědný za reorganizaci lokace a za plánování a zavedení „Pracovního světa Brose“ do oblastí vývoje a administrativy. V letech 2002 až 2005 vedl Jürgen Otto obchodní oblast zařízení na polohování sedadel, která prošla výjimečně úspěšným vývojem díky své rostoucí mezinárodní orientaci a inovativním úspěchům.

Pod jeho vedením koupilo Brose v roce 2008 od firmy Continental/Siemens VDO obchodní oblast elektronických motorů, která byla do skupiny začleněna po rozsáhlých restrukturalizačních opatřeních. Tímto krokem Brose značně rozšířilo své portfolio produktů a je dnes jedním z největších dodavatelů efektivních mechatronických systémů pro karosérie a interiéry.

Thomas Spangler

Technický ředitel

S účinností od 1.července 2015 byl Thomas Spangler (53), dřívější prezident Brose Asie, jmenován technickým ředitelem skupiny Brose (s centrálními funkcemi vývoj, kvalita, logistika, výrobní technologie a závody po celém světě) s další odpovědností za trhy Čína a východní Asie. Je také zástupcem Jürgena Otta.

Thomas Spangler studoval Materiálové vědy na Erlangensko-norimberské univerzitě Friedricha Alexandra. Nastoupil do Brose jako praktikant v roce 1992 a v letech 1994 až 1998 vedl hlavní výrobní činnosti v závodě Querétaro/ Mexiko. Thomas Spangler byl do roku 2005 vedoucím závodu Coburg. Od července 2005 do června 2010 byl ředitelem výroby a tedy zodpovědný za výrobní závody po celém světě. Jako prezident Brose Asie výrazně přispěl k vývoji obchodu v nejdůležitějším rostoucím regionu v automobilovém průmyslu a zvýšil zde obrat z cca. 400 milionů euro na více než 1 miliardu euro.

Volker Herdin

Obchodní ředitel

Volker Herdin (54) převzal 1. července 2012 odpovědnost za obchodní záležitosti skupiny Brose.
Je zodpovědný za controlling, finanční záležitosti, daně, informační systémy a právní záležitosti.

Volker Herdin studoval průmyslové inženýrství a management na univerzitě aplikovaných věd na univerzitě ve Würzburgu/Schweinfurtu. V roce 1995 nastoupil jako controller do závodu Brose Coburg.

V roce 1996 přesídlil do centrály Brose Severní Amerika v Detroitu/USA. V roce 1999, po působení v různých funkcích managementu, byl jmenován ředitelem obchodní oblasti pro region Severní Amerika. Od roku 2008 byl v závodě Würzburg zodpovědný za obchodní záležitosti divize motorů.

Sandro Scharlibbe

Centrální oddělení nákupu

Sandro Scharlibbe (47)přebírá od 1.ledna 2018 odpovědnost za obchodní oblast sedadlové systémy. Rozpočet oddělení nákupu byl v roce 2015 asi 4,3 miliardy euro. Sandro Scharlibbe je zodpovědný za objednávky elektrických/elektronických zařízení, surových materiálů a zařízení, investice a nakupování služeb, za metody sourcing/analýzy nákladů, rozvoj dodavatelů/řízení inovací celé skupiny Brose.
Dále má profesní odpovědnost za oddělení nákupu v obchodních oblastech, závodech a regionech.

Sandro Scharlibbe vystudoval obchodní administrativu na Univerzitě aplikovaných věd a umění v Coburgu. V roce 1996 nastoupil do Brose jako člen zákaznického týmu. V letech 2010 až 2012, po působení na několika manažerských pozicích v obchodní oblasti sedadlové systémy, byl zodpovědný za vývoj/nákup motorů (zvedače oken, sedadlové a uzamykatelné systémy). Před jmenováním do vedení společnosti byl Sandro Scharlibbe ředitelem oddělení nákupu skupiny Brose.

Jörg Schwitalla

Centrální oddělení HR

Jörg Schwitalla (56) převzal s účinností od 1. října 2016 vedení centrálního oddělení HR skupiny Brose. Vystudoval obchodní administrativu na Univerzitě aplikovaných věd v Gießenu a má více než 30 let odborné praxe v oblasti lidských zdrojů. Během své kariéry zastával řadu výkonných a řídících funkcí v mezinárodních společnostech.

Reinhard Kretschmer

Obchodní oblast motory

Od 1. dubna 2008, kdy Brose získalo obchodní oblast elektromotory, tuto oblast vede Richard Kretschmer (62). Patří zde skupiny výrobků chladicích modulů, klimatizačních a elektronických brzdných systémů, řízení motorů a aktuátorů.

Reinhard studoval fyziku na Phillips- Universität v Marburgu. Má více než dvacetileté manažerské zkušenosti, které získal při práci pro vedoucí mezinárodní korporace v Německu a zahraničí. Před nástupem do Brose byl Kretschmer zodpovědný za divizi elektromotory ve firmě Continental AG.

Periklis Nassios

Obchodní oblast sedadlové systémy

Periklis Nassios (56) přebírá s účinností od 1.ledna 2018 odpovědnost za centrální oddělení nákupu. Od 1.srpna 2006 je zodpovědný za obchodní oblast sedadlové systémy.

Rodilý Řek vystudoval strojní inženýrství na Technické vysoké škole Darmstadt. Nastoupil do Brose v roce 1991 jako projektový vedoucí zodpovědný za prodej ve Francii. V roce 1997 se stal vedoucím zákaznického týmu, kde měl na starosti různé automobilové výrobce a výrobce sedadel. Kromě toho byl od roku 2001 zástupcem ředitele obchodní oblasti polohovacích zařízení sedadel.

Kurt Sauernheimer

Obchodní divize dveřní systémy

Kurt Sauernheimer (57) se s účinností od 1. ledna 2018 stává výkonným ředitelem skupiny Brose. Bude také dále pokračovat ve vedení obchodní oblasti dveřních systémů, kterou vede od roku1999.

Kurt Sauernheimer vystudoval obchodní administrativu a inženýrství na Univerzitě aplikovaných věd Alean. Do Brose nastoupil v roce 1987 jako technik odbytu. V letech 1993 až 1999 byl zodpovědný za aktivity nákupu skupiny Brose.

Poznámka: Cookies pomáhají našim službám. Používáním našich služeb souhlasíte s používáním cookies. Data Security Policy. OK.

Poznámka: Používáte starou verzi prohlížeče. Některé části se nemusí zobrazovat správně.

You activated „Private Surfing” on your device. This page cannot be displayed completely in private mode.

Vámi vybraná pracovní nabídka je k dispozici pouze v jiném jazyce.

Otevřete pracovní nabídku