Close
Close

Tato externí stránka není dostupná v prezentačním režimu

Seite lädt
nahoru
Menu

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jsme potěšeni Vaším zájmem o naši internetovou stránku. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto věnujeme tomuto aspektu při našich internetových aktivitách velkou pozornost. Naše ustanovení týkající se ochrany osobních údajů jsou v souladu s používanými právními předpisy k ochraně osobních údajů, především se jedná o německý zákon o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) a zákon o internetových službách (Telemediengesetz - TMG).

1. Předmět ochrany osobních údajů

Ochrana údajů zahrnuje osobní údaje. Jak je definováno v § 3 odst. 1 BDSG, osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se osobních nebo věcných okolností identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Jedná se např. o Vaše jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, ale může zahrnovat také údaje jako je vaše IP adresa.

2. Shromažďování a ukládání osobních údajů

Naši internetovou stránku můžete navštívit i bez poskytnutí osobních údajů. Pouze uložíme vaše přístupová data bez osobních identifikátorů (údajů o použití). Tyto informace jsou analyzovány výhradně s cílem zlepšit naši nabídku a neumožňují identifikaci Vás jako jednotlivce. Kromě toho používáme Vaši (dříve anonymizovanou) adresu IP, abychom určili zemi, ve které jste navštívili naši internetovou stránku, abychom Vám mohli ukázat správnou jazykovou verzi. Pro tento účel neukládáme anonymizovanou adresu IP.

Další osobní údaje, jako je Vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, které dobrovolně poskytnete, např. během náboru nebo při zaslání žádosti o informace e-mailem, budou použity pouze pro účel, pro který jste poskytli informace.

Osobní údaje nebudeme ukládat déle, než je pro splnění účelu (např. náboru), o který jste požádali nebo s nímž jste souhlasili, nezbytné, za předpokladu, že neexistují žádné jiné právní závazky.

3. Analýza internetové stránky využitím etracker

Tato internetová stránka používá ke shromažďování údajů o chování návštěvníků technologii etracker. Tato data jsou shromažďována anonymně pro účely marketingu a optimalizací. Všechna data návštěvníků jsou uložena pomocí anonymního ID uživatele a mohou být shromážděna do profilu využití. Soubory cookie mohou být použity k shromažďování a ukládání těchto dat, ale data zůstávají striktně anonymní. Data nebudou použita k identifikaci návštěvníka osobně a nejsou shromažďována s osobními údaji. Shromažďování a uchovávání údajů lze kdykoli odmítnout s ohledem k následným službám.

Prosím o vyřazení z počítání etracker:

4. Používání cookies

Abychom zatraktivnili návštěvnost našich internetových stránek a umožnili Vám používat určité funkce, využíváme na různých stránkách takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory uložené v počítači nebo v mobilním zařízení. Většina námi používaných souborů cookie se po ukončení relace prohlížeče (soubory cookie relace) smažou. Ostatní soubory cookie zůstanou v počítači nebo v mobilním zařízení a umožní nám rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě naší internetové stránky (trvalé soubory cookie). Tyto informace se nepoužívají k identifikaci návštěvníků stránek.

Většina prohlížečů je nastavena tak, aby povolovala soubory cookie automaticky. Soubory cookie můžete také blokovat nebo nastavit prohlížeč tak, aby Vás informoval o každém odeslání souboru cookie do počítače. Cookies na této internetové stránce:

4.1 Cookies etracker uloženy na doméně etracker (třetí strana, www.etracker.de)

Jméno, účel, doba uložení

 • etcnt_STATID, Identifikace vracejících se návštěvníků (pouze pokud je aktivní), 28 dnů
 • etcamp a etcampi, Přiřazení kampaní (externí nebo interní). Používáno v případě kontaktu kampaně, 30-180 dnů
 • etrp_STATID, odkazy na označení. Uloženo pouze tehdy, když jsou používány odkazy na kampaně, pro aktuální schůzku
 • cntcookie, vyloučení z počítání (seznam Account ID), 4 roky
 • et_id, Kontrola kampaně identifikace návštěvníků, 2 roky
 • _et_coid, Rozeznávání cookies kontrola kampaně, 2 roky

4.2 Cookies etracker uloženy na zákaznické doméně

Jméno, účel, doba uložení

 • _vv, ukládá status pozvánky Visitor Voice. Pouze v případě používání Visitor Voice, 30 minut až 30 dnů
 • _vmu, ukládá status záznamu Visitor Motion. Pouze v případě používání Visitor Motion, 30 Tage
 • _vms, ukládá status relace Visitor Motion. Pouze v případě používání Visitor Voice, pro aktuální relaci
 • _et_coid, Kontrola kampaně rozeznávání cookies, 2 roky

4.3 Cookies pro statistiku
4.3.1 V používání

Jméno, účel, doba uložení

 • Alfanumericky, 32 znaků, např. 5a105e8b9d40e1329780d62ea2265d8a, ukládá ID relace, aby nebylo možné zhlédnout relaci přes jiný prohlížeč, délka relace
 • et_ocookie, ukládá relaci pro Overlay, délka relace

4.3.2 Na internetové stránce zákazníka

Jméno, účel, doba uložení

 • et_overlay, ukládá nastavení Overlay, délka relace
 • onpage konfigurace. SID, identifikace pro Onpage konfigurátor (ID relace), délka relace

5. Sociální sítě, např. „Facebook“

Naše internetová stránka nabízí sociální pluginy pro různé sociální sítě. Pokud se přihlásíte do sociální sítě, např. Facebook, Twitter, XING nebo LinkedIn, bude vaše následná aktivita na naší internetové stránce předána do této sociální sítě.

Pokud jste při návštěvě naší internetové stránky přihlášeni do sociální sítě, tato sociální síť přidá tyto informace do Vašeho profilu. Tímto způsobem je sociální síť informována, že naše internetová stránka byla navštívena z Vaší IP adresy. Pokud jste přihlášeni např. na Facebooku, můžete vytvořit odkaz na obsah na naší internetové stránce ve Vašem facebookovém profilu kliknutím na tlačítko "Líbí se". Facebook pak může propojit Vaši návštěvu na naší internetové stránce s Vaším facebookovým účtem.

Máte-li jeden nebo více účtů v sociálních sítích a nechcete, aby sociální sítě propojovaly informace, které obdrží prostřednictvím naší internetové stránky, s detaily Vašeho účtu, musíte se před otevřením naší internetové stránky odhlásit ze všech sociálních sítí.

My, poskytovatel internetové stránky, nemáme žádný vliv na sběr a přenos dat prováděný sociálními pluginy. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů zveřejněné sociálními sítěmi a informujte se o sběru a přenosu osobních údajů.

Facebook: http://de-de.facebook.com/policy.php
Twitter: http://twitter.com/privacy
XING: https://www.xing.com/privacy
LinkedIn: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

6. Bezpečnost dat

Naši internetovou stránku a další systémy zabezpečujeme pomocí nejnovějších technických a organizačních opatření, která zabrání ztrátě, zničení, zpřístupnění, úpravě nebo šíření Vašich dat neoprávněnými osobami. Při odesílání osobních údajů využíváme šifrovací technologii, která zajišťuje mimořádně vysokou úroveň důvěrnosti. Naše servery využívají různé bezpečnostní mechanismy a procesy oprávnění ke ztížení neoprávněného přístupu. Měli byste vždy udržovat své přístupové informace v tajnosti a zavírat okno prohlížeče vždy poté, co ukončíte komunikaci s Brose. Tím zajistíte, aby nikdo kromě Vás neměl přístup k Vašim osobním údajům v případě, že sdílíte počítač s jinými lidmi.

7. Odkazy

Naše internetová stránka může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tento obsah převzít zodpovědnost. Za obsahy odkazovaných stránek zůstává odpovědný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly testovány na případné zákonné porušování v době vytvoření odkazu. V okamžiku vytvoření odkazu nebyly zjištěny žádné nezákonné obsahy. Nicméně, je nesmyslné od nás očekávat, že budeme sledovat obsah odkazovaných stránek permanentně bez konkrétního podezření o darebáctví. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě odkazy odstraníme.

8. Právo přístupu k informacím a právo odvolat obsah

Máte právo získávat informace o svých uložených datech bezplatně na vyžádání. Máte také právo na opravu nesprávných informací a blokovat nebo smazat své osobní údaje Adresujte prosím otázky týkající se ochrany údajů na:

Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg
Herrn Hans-Herbert Spulak, osoba pověřená za ochranu údajů
Max-Brose-Straße 1
96450 Coburg
Německo
Email: datenschutz@brose.com

Poznámka: Cookies pomáhají našim službám. Používáním našich služeb souhlasíte s používáním cookies. Data Security Policy. OK.

Poznámka: Používáte starou verzi prohlížeče. Některé části se nemusí zobrazovat správně.

You activated „Private Surfing” on your device. This page cannot be displayed completely in private mode.

Vámi vybraná pracovní nabídka je k dispozici pouze v jiném jazyce.

Otevřete pracovní nabídku