Close

This external link is not available in presentation mode.

Seite lädt
To the top
Menu

Prievidza

Plánovač logistiky

Brose je z celosvetového pohľadu štvrtým najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve. Spoločnosť vyvíja a vyrába mechatronické systémy do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Zhruba 26 000 zamestnancov v 62 prevádzkach v 23 krajinách dosahuje obrat 6,3 miliardy eur. Každý druhý nový automobil je vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Plánovanie interných logistických procesov
 • Optimalizácia práce v skladoch, návrhy zlepšení, optimalizácia materiálových tokov interne
 • Optimalizácia externých materiálových tokov, návrhy zlepšení
 • Aplikácia logistických kalkulácií, prepočty potrieb internej logistiky
 • Spolupráca pri nábehu nových projektov – zadávanie dát do SAP/LOG BOM
 • Návrh,optimalizácia a plánovanie balení pre diely
 • LOG BOM – zapracovávanie zmien, udržiavanie v aktuálnom stave
 • Reporting, vyhodnocovanie a analýzy zverených oblastí
 • Plní ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadeného
 • Logistics selfassessment (MMOG/LE)

Váš profil

 • Nemecký jazyk alebo Anglický jazyk je podmienkou
 • Rozsiahle užívateľské skúsenosti so systémami PPS (SAP/MM/WM výhodou), aplikácia štandardného softwaru
 • Základné ekonomické znalosti a súvislosti
 • Vedomosti o výrobnej technike a logistike, vedomosti o JIT/JIS
 • Analytické a koordinačné schopnosti
 • Priamy kontakt so zákazníkmi ,špeditérmi a dodávateľmi, centrálnymi oddeleniami
 • Koordinácia projektov pri plánovaní skladovej a logistickej techniky / layout atď.

Petra Sujová

Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.