Close

This external link is not available in presentation mode.

Seite lädt
To the top
Menu

Prievidza

Strojný dizajnér/Strojná dizajnérka (Konštruktér/Konštruktérka)

Brose je z celosvetového pohľadu štvrtým najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve. Spoločnosť vyvíja a vyrába mechatronické systémy do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Zhruba 26 000 zamestnancov v 63 prevádzkach v 23 krajinách dosahuje obrat 6,3 miliardy eur. Každý druhý nový automobil je vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

  • Samostatná príprava alebo externý nákup technických dokumentov (výkresy, kusovník, opis procesu, pneumatická schéma, hodnotenie rizika ...) pre zariadenia a špeciálne stroje v súlade s reguláciou vnútorného zariadenia a požiadavkami zákazníka
  • Zodpovedné obstarávanie komplexných mechanických komponentov a zostáv u externých spoločností v spolupráci s oddelením nákupu
  • Vymedzenie a dohľad nad požiadavkami na bezpečnosť strojov podľa smernice o strojových zariadeniach ES a dodržiavanie lokálnych špecifických zákonov a noriem (hodnotenie rizika, výpočet výkonnostnej úrovne ...)
  • Realizácia záručných a reklamačných aktivít s dozorom riaditeľa
  • Riadenie malých interných projektov podľa interných pravidiel projektového manažmentu, ktoré sa zameriavajú na rozpočet, kvalitu a časovú os
  • Zahájenie opatrení v prípade odchýlky hlavných kľúčových ukazovateľov (kvalita, časová os, náklady)
  • Koordinácia špecializovaných členov tímu na dosiahnutie projektových požiadaviek
  • Príprava prehľadu projektov (časové harmonogramy / výpočtové listy ...)
  • Technická podpora a poradenstvo pre priemyselných inžinierov a vývojových inžinierov v oblasti výrobných technológií

Váš profil

  • Práca v SolidWorks podmienkou

Katarína Gamanová

Brose Prievidza, spol. s r.o. Max Brose 2909/20 971 01 Prievidza