Close

This external link is not available in presentation mode.

Seite lädt
To the top
Menu

Prievidza

Strojný dizajnér/Strojná dizajnérka (Konštruktér/Konštruktérka)

Brose je z celosvetového pohľadu štvrtým najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve. Spoločnosť vyvíja a vyrába mechatronické systémy do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Zhruba 26 000 zamestnancov v 63 prevádzkach v 23 krajinách dosahuje obrat 6,3 miliardy eur. Každý druhý nový automobil je vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

  • Samostatná príprava alebo externý nákup technických dokumentov (výkresy, kusovník, opis procesu, pneumatická schéma, hodnotenie rizika ...) pre zariadenia a špeciálne stroje v súlade s reguláciou vnútorného zariadenia a požiadavkami zákazníka
  • Zodpovedné obstarávanie komplexných mechanických komponentov a zostáv u externých spoločností v spolupráci s oddelením nákupu
  • Vymedzenie a dohľad nad požiadavkami na bezpečnosť strojov podľa smernice o strojových zariadeniach ES a dodržiavanie lokálnych špecifických zákonov a noriem (hodnotenie rizika, výpočet výkonnostnej úrovne ...)
  • Realizácia záručných a reklamačných aktivít s dozorom riaditeľa
  • Riadenie malých interných projektov podľa interných pravidiel projektového manažmentu, ktoré sa zameriavajú na rozpočet, kvalitu a časovú os
  • Zahájenie opatrení v prípade odchýlky hlavných kľúčových ukazovateľov (kvalita, časová os, náklady)
  • Koordinácia špecializovaných členov tímu na dosiahnutie projektových požiadaviek
  • Príprava prehľadu projektov (časové harmonogramy / výpočtové listy ...)
  • Technická podpora a poradenstvo pre priemyselných inžinierov a vývojových inžinierov v oblasti výrobných technológií

Váš profil

  • Práca v SolidWorks podmienkou

Katarína Gamanová

Brose Prievidza, spol. s r.o. Max Brose 2909/20 971 01 Prievidza

Cookie Note

Cookies are necessary for the correct functioning of a website and serve to improve the use of the website. We use cookies to provide you with the best possible service. If you wish to continue surfing the site, click on the "Agree and continue" link. You can find a detailed description of the types of cookies we use by clicking on the "Further information" link.