This external link is not available in presentation mode.

To the top
Menu

Brose Prievidza, Slovakia

Local information on brose.com/prievidza

Brose Prievidza, spol. s r.o.
Max Brose 2909/20
971 01 Prievidza, Slovakia

Brose Prievidza, Slovakia

Plant: Start of operations 2016

Production: Window regulators, power liftgates, window regulator drives

Customers: Audi, Ford, Volvo, VW

Awards: Volvo Quality Excellence Award, Ford Q1 Award, CEE Automotive Forum – Top Investment of the Year (2019)

Certifications: IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

Skupina Brose

Už viac ako 100 rokov sme popredným spolutvorcom budúcnosti automobilu. Naše výrobky zvyšujú komfort, bezpečnosť a hospodárnosť vo vozidle. Preto Brose investuje osem percent obratu do výskumu a vývoja. Viac ako 30000 zamestnancov v 70 lokalitách v 24 krajinách vyprodukuje 7 miliardy Eur obratu ročne. Či už ľahké konštrukcie, elektronicky komutované motory alebo dverové a sedacie systémy. Množstvo patentov podčiarkuje inovačný potenciál nášho medzinárodného a interdisciplinárneho tímu.

Mechatronické komponenty a systémy pre automobily

Naša hlavná kompetencia spočíva v spojení mechaniky, elektriky a elektroniky. Ako partner medzinárodného automobilového priemyslu dodáva Brose asi 80 značkám automobilov, ako aj viac ako 40 dodávateľom mechatronické systémy pre dvere, sedadlá a elektromotory. Každé druhé nové vozidlo v rámci sveta je vybavené minimálne jedným produktom Brose. Pre vodiča zväčša neviditeľné, starajú sa o bezpečnosť, komfort a hospodárnosť.

Brose Fuehrungskraefte Fuehrungsverstaendnis Querdenken 2014

Brose v Prievidzi

Závod: Uvedenie do prevádzky 2016

Výroba: Zdvíhače okien, motory pre zdvíhače okien, pohony pre zdvíhanie zadných dverí

Zákazníci: výrobcovia automobilov v Európe a čiastočne v rámci celého sveta, napr. koncern Volkswagen so značkami Volkswagen, Audi, Porsche, Škoda a Seat, ako aj Daimler, BMW, Ford, Volvo a Jaguar Land Rover

Aktívnym prístupom sprostredkovať hodnoty

Ako globálny podnik preberáme zodpovednosť za spoločenské témy. Naším nasadením v športe, kultúre, vzdelávaní a systéme sociálneho zabezpečenia chceme najmä mladým ľuďom priblížiť všetky tie hodnoty, ktoré sú pre nás ako podnik dôležité. A my chceme pomáhať zlepšiť ich vzdelanie a životnú situáciu.

Na Slovenku je Brose exkluzívnym sponzorom Basketbalového klubu (BC) Prievidza. Tento klub existuje už vyše 70 rokov. Angažovanosťou podporujeme hlavné kultúrne témy regiónu a prispievame ku zvýšeniu atraktivity hospodárskeho priestoru Prievidze. Basketbal a náš podnik spájajú spoločné hodnoty a ciele. Ctižiadosť a vytrvalosť stať sa každý deň trochu lepším a perfektnou technikou dosiahnuť úspech.

Práca sa vyplatí

Ako medzinárodný rodinný podnik konáme podľa princípu práca so zodpovednosťou. Od našich zamestnancov očakávame veľkú angažovanosť a prostredníctvom pestrého balíka služieb vytvárame zodpovedajúce motivujúce pracovné prostredie.

U nás znamenajú kontinuita, dlhodobosť, krátke rozhodovacie cesty a nebyrokratické postupy viac ako hierarchie. Zodpovednosť prenášame rýchlo a otvárame Vám veľký priestor pre kreativitu v rámci Vašich úloh. Preto od Vás očakávame rozsiahle know-how, ako aj nadpriemernú ochotu učiť sa a pripravenosť na nasadenie. Hľadáme hnacie sily s tímovým duchom, motivátorov s víziami a angažovaných pracovníkov s výdržou. Skrátka: pracovníkov s výraznými osobnými a odbornými kvalitami.

Pracovný svet Brose: efektívne pracovné podmienky

Dôvodom nášho úspechu ako technologického podniku je pripravenosť našich zamestnancov na zmenu. Pružnosť a dynamika sú potenciálom, ktorý dôsledne prenášame na pracovné prostredie Brose. Chceme, aby sa naši pracovníci rozvíjali adekvátne ich schopnostiam a úlohám. Pružnou koncepciou kancelárií a variabilnou pracovnou dobou sme na to vytvorili technické a štrukturálne predpoklady - vrátane odmeňovania založeného na výkone.

Brose Arbeiten bei Brose Flexibles Buero 2014

Každý deň v Brose je medzinárodný

Každý pracovný deň v Brose je medzinárodný vzhľadom na to, že komunikácia medzi prevádzkami a projektovými tímami prebieha cezhranične a vo viacerých jazykoch. Mnohí pracovníci vo vývoji, výrobe a administratíve pracujú dnes permanentne prepojení sieťou v rámci sveta – vo vnútri skupiny Brose, ako aj so zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi. A stále viacerí pracovníci už na obmedzenú dobu pracujú v zahraničných prevádzkach ako delegovaní alebo vyslaní zamestnanci.