This external link is not available in presentation mode.

Seite lädt
To the top
Menu

Prievidza

Inžinier BOZP, PO a ENVIRO

Brose je z celosvetového pohľadu štvrtým najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve. Spoločnosť vyvíja a vyrába mechatronické systémy do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Zhruba 26 000 zamestnancov v 64 prevádzkach v 24 krajinách dosahuje obrat 6,3 miliardy eur. Každý druhý nový automobil je vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Implementácia a udržiavanie noriem ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 štandardov
• aktívne podieľanie sa na zlepšovaní súčasného stavu environmentálnej politiky spoločnosti,
• podieľanie sa na aktivitách vedúcich k pozitívnemu zlepšovaniu dopadov na životné prostredie,
• vykonávanie pravidelných školení z BOZP,PO, životného prostredia ( EHS) a iných,
• vyšetrovanie mimoriadnych udalostí, vrátane havarijných udalostí,
• implementácia požiadaviek vyplývajúcich z legislatívnych zmien, auditov a štandardov spoločnosti,
• evidencia údajov, vyhodnotenie, štatistika a následný reporting v oblasti EHS,
• zabezpečenie vypracovania a aktualizácie Havarijných plánov, Prevádzkových poriadkov v zmysle platnej legislatívy,
• poskytovanie poradenstva vedúcim pracovísk,
• implementácia legislatívnych požiadaviek v oblasti EHS,
• aktualizácia EHS smerníc, predpisov, formulárov, aplikácia do praxe a kontrola dodržiavania,
• kontrola pracovísk, identifikácia nebezpečenstiev, návrh opatrení, rizikové analýzy,
• zastupovanie spoločnosti pri auditoch,
• komunikácia s príslušnými orgánmi.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• zodpovednosť, časová flexibilita, zručnosť, chuť pracovať a učiť sa nové veci, iniciatívny prístup k práci
• znalosti a skúsenosti s ENMS podľa normy ISO 50001
• znalosť environmentálneho manažérstva (SEM), norma EN ISO 14001
• pokročilé znalosti v oblasti legislatívy životného prostredia ( energetika)
• predchádzajúce skúsenosti s prácou na pozícii Technik BOZP
• BT - osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 23 zák.č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci, v znení neskorších predpisov (ABT v zmysle § 24 výhoda)
• znalosť AJ alebo NJ na komunikatívnej úrovni,
• znalosť práce s MS Office - Outlook, Internet,
• znalosť problematiky OŽP, BOZP, ISO systémy (14001, 50001)