Close

This external link is not available in presentation mode.

Seite lädt
To the top
Menu

Prievidza

Koordinátor / Koordinátorka výroby prototypov pre vývojové centrum

Brose je z celosvetového pohľadu štvrtým najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve. Spoločnosť vyvíja a vyrába mechatronické systémy do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Viac ako 26 000 zamestnancov v 64 prevádzkach v 24 krajinách dosahuje obrat 6,2 miliardy eur. Každý druhý nový automobil je vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

  • Samostatné plánovanie, realizácia a monitorovanie všetkých činností spojených s montážou a výrobou prototypov
  • Komunikácia s oddelením výroby pre stanovenie času príslušného na stavbu prototypov na výrobnej linke a zaistenie aby boli prototypy v súlade s danými požiadavkami
  • Stavba prototypov a zabezpečenie, aby prototypové kusy (skúšobné a zákaznícke vzorky) pre všetky projekty boli vykonávané včas a v správnej kvalite
  • Preverovanie uskutočniteľnosti technických koncepcií z ekonomických a praktických aspektov
  • Samostatné plánovanie zdrojov a objednávanie časí prototypov v spolupráci s nákupným oddelením
  • Poskytovanie spätnej väzby ohľadom všetkých zistení počas práce s prototypmi v rámci vývoja

Osobnostné predpoklady a zručnosti

  • Technické vzdelanie
  • Schopnosť čítať technickú dokumentáciu
  • Koordinačné a komunikačné zručnosti
  • Anglický jazyk na komunikatívnej úrovni

Cookie Note

Cookies are necessary for the correct functioning of a website and serve to improve the use of the website. We use cookies to provide you with the best possible service. If you wish to continue surfing the site, click on the "Agree and continue" link. You can find a detailed description of the types of cookies we use by clicking on the "Further information" link.