Close

This external link is not available in presentation mode.

Seite lädt
To the top
Menu

Prievidza

Plánovač logistiky

Brose je z celosvetového pohľadu štvrtým najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve. Spoločnosť vyvíja a vyrába mechatronické systémy do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Zhruba 26 000 zamestnancov v 62 prevádzkach v 23 krajinách dosahuje obrat 6,3 miliardy eur. Každý druhý nový automobil je vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Plánovanie interných logistických procesov
 • Optimalizácia práce v skladoch, návrhy zlepšení, optimalizácia materiálových tokov interne
 • Optimalizácia externých materiálových tokov, návrhy zlepšení
 • Aplikácia logistických kalkulácií, prepočty potrieb internej logistiky
 • Spolupráca pri nábehu nových projektov – zadávanie dát do SAP/LOG BOM
 • Návrh,optimalizácia a plánovanie balení pre diely
 • LOG BOM – zapracovávanie zmien, udržiavanie v aktuálnom stave
 • Reporting, vyhodnocovanie a analýzy zverených oblastí
 • Plní ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadeného
 • Logistics selfassessment (MMOG/LE)

Váš profil

 • Nemecký jazyk alebo Anglický jazyk je podmienkou
 • Rozsiahle užívateľské skúsenosti so systémami PPS (SAP/MM/WM výhodou), aplikácia štandardného softwaru
 • Základné ekonomické znalosti a súvislosti
 • Vedomosti o výrobnej technike a logistike, vedomosti o JIT/JIS
 • Analytické a koordinačné schopnosti
 • Priamy kontakt so zákazníkmi ,špeditérmi a dodávateľmi, centrálnymi oddeleniami
 • Koordinácia projektov pri plánovaní skladovej a logistickej techniky / layout atď.

Cookie Note

Cookies are necessary for the correct functioning of a website and serve to improve the use of the website. We use cookies to provide you with the best possible service. If you wish to continue surfing the site, click on the "Agree and continue" link. You can find a detailed description of the types of cookies we use by clicking on the "Further information" link.