This external link is not available in presentation mode.

Seite lädt
--$ To the top
Menu

Prievidza

Produktový kontrolór / Produktová kontrolórka pre vývojové centrum

Brose je z celosvetového pohľadu štvrtým najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve. Spoločnosť vyvíja a vyrába mechatronické systémy do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Viac ako 26 000 zamestnancov v 63 prevádzkach v 23 krajinách dosahuje obrat 6,3 miliardy eur. Každý druhý nový automobil je vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Finančná kontrola a hodnotenie vyvíjaného produktu.
• Podpora cieleného plánovania akvizícií zákazníckeho tímu.
• Finančné nastavenie a udržiavanie konkurencieschopných projektov pre účely vývoja.
• Podpora rozličných obchodných procesov v rámci zákazníckeho tímu.
• Podpora dlhodobého plánovania zákazníckeho tímu - sériový, vývojový a akvizičný obchod, ako aj prerozdelovanie nákladov na výrobnú a obchodnú divíziu.
• Analýza výkazu ziskov a strát zákazníckeho tímu.
• Hodnotenie a pravidelné sledovanie opatrení na zlepšenie nákladov zákazníckeho tímu.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• Univerzitné vzdelanie ekononického zamerania
• Anglický jazyk na komunikatívnej úrovni
• Skúsenosti v automotive

Cookie Note

Cookies are necessary for the correct functioning of a website and serve to improve the use of the website. We use cookies to provide you with the best possible service. If you wish to continue surfing the site, click on the "Agree and continue" link. You can find a detailed description of the types of cookies we use by clicking on the "Further information" link.