This external link is not available in presentation mode.

Seite lädt
--$ To the top
Menu

Prievidza

Špecialista/Špecialistka na riešenie problémov - oddelenie kvality

Brose je z celosvetového pohľadu štvrtým najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve. Spoločnosť vyvíja a vyrába mechatronické systémy do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Zhruba 26 000 zamestnancov v 64 prevádzkach v 24 krajinách dosahuje obrat 6,3 miliardy eur. Každý druhý nový automobil je vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Rozvoj a rozširovanie globálnych odborných znalostí (Six Sigma, PMP, ...)Vykonávanie odborných školení a koučovanie počas realizácie projektu.
 • Nezávislá certifikácia úspechu projektu.
 • Posilnenie kultúry riešenia problémov vo všetkých technických oblastiach prostredníctvom nezávislej kontroly a validácie vzdelávacích aktivít so zreteľom na „profesionálnu úroveň“ a nižšie úrovne.
 • Zabezpečenie potrebného rozvoja a systematiky pri analýze príčin zložitých záručných problémov, kritických sťažností zákazníkov, faktorov spôsobujúcich chronické zlyhanie, závažných problémov vo fáze projektu alebo kritických chýb dodávateľa.
 • Použitie Paretovych analýz na identifikáciu tém s veľkým finančným dopadom alebo technickými problémami. Definovať a riešiť zodpovedajúce projekty na zlepšenie Six Sigma v rámci regionálnej siete.
 • Nezávislá identifikácia a riešenie systémových nedostatkov v organizácii.
 • Podpora a implementácia projektov ďalšieho rozvoja usmernení a noriem na riešenie problémov kombináciou aplikácií a nástrojov osvedčených postupov týkajúcich sa potrieb spoločnosti Brose.
 • Zaistiť aplikáciu „Read-over“, pre vyhnutie sa opakovaným chybám.
 • Riadenie znalostí: kontaktná osoba pre komplexné problémy. Zastupovanie záujmov spoločnosti Brose pri komunikácii so zákazníkmi alebo spoločnosťami zameranými na porovnávanie problémov pri riešení problémov.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Ukončené technické štúdium, napr. strojárstvo, technológia automobilov s 6-8 ročnými pracovnými skúsenosťami
 • Six Sigma min Green Belt alebo SHAININ Journeyman
 • Hĺbkové znalosti pokročilých metód riešenia problémov
 • Vedomosti o realizácii projektov Six Sigma / SHAININ s doteraz vynikajúcimi výsledkami
 • Veľmi dobrá znalosť riadenia projektov a vedúcich interdisciplinárnych tímov
 • Veľmi dobrá medzikultúrna komunikácia s internými a externými zákazníkmi
 • Vysoká úroveň sociálnych zručností, schopnosť presvedčiť a robiť rozhodnutia
 • Skúsenosti v automobilovom priemysle a hĺbkové znalosti zodpovedajúcich výrobných procesov
 • Plynulá znalosť anglického jazyka, minimálne úroveň B2( komunikácia ústna, písomná)

Cookie Note

Cookies are necessary for the correct functioning of a website and serve to improve the use of the website. We use cookies to provide you with the best possible service. If you wish to continue surfing the site, click on the "Agree and continue" link. You can find a detailed description of the types of cookies we use by clicking on the "Further information" link.