Close

This external link is not available in presentation mode.

Seite lädt
To the top
Menu

Prievidza

Testovací inžinier / Testovacia inžinierka hardvérovej elektroniky

Brose je z celosvetového pohľadu štvrtým najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve. Spoločnosť vyvíja a vyrába mechatronické systémy do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Zhruba 26 000 zamestnancov v 63 prevádzkach v 23 krajinách dosahuje obrat 6,3 miliardy eur. Každý druhý nový automobil je vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Plánovanie, realizácia, analýza, posúdenie a dokumentácia testovacích aktivít v oblasti elektronických ovládacích zariadení v automotive
 • Zostavovanie skúšobných plánov k zaisteniu hardvérovej časti elektroniky, najmä testy týkajúce sa životného prostredia, životnosti, elektrické skúšky vrátane elektromagnetickej kompatibility (EMV) a odolnosti voči elektrostatickému výboju (ESD)
 • Realizácia a podpora pri testoch v interných a externých laboratóriách
 • Realizácia hĺbkových chybových analýz a návrhy na optimalizáciu produktov
 • Prezentovanie výsledkov testovania interne za účelom schválenia a externe pred zákazníkom
 • Vytvorenie špeciálnych testov a definovanie požiadaviek ku koncepčným návrhom testov k zaisteniu novej technológie

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore elektrotechnika alebo v podobnom smere
 • Skúsenosti z oblasti testovania v automobilovom priemysle alebo v dodavateľských firmách pre automotive
 • Dobré znalosti požiadaviek v oblasti životného prostredia a elektroniky v automotive
 • Odborné znalosti v oblasti elektronických komponentov ako aj používania elektronických schém
 • Orientácia na hľadanie riešení, proaktívny a štrukturovaný štýl práce
 • Metodické poznatky z oblasti vyhľadávania chýb (Ishikawa, five why)
 • Plynulá znalosť anglického jazyka slovom aj písmom
 • Pozícia je vhodná pre muža i ženu.

Dominika Malinová

100 Jahre in Coburg

Cookie Note

Cookies are necessary for the correct functioning of a website and serve to improve the use of the website. We use cookies to provide you with the best possible service. If you wish to continue surfing the site, click on the "Agree and continue" link. You can find a detailed description of the types of cookies we use by clicking on the "Further information" link.