Close

This external link is not available in presentation mode.

Seite lädt
To the top
Menu

Prievidza

Warranty Inžinier / Inžinierka pre analýzu dielov zo záručných prípadov

Brose je z celosvetového pohľadu štvrtým najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve. Spoločnosť vyvíja a vyrába mechatronické systémy do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Zhruba 26 000 zamestnancov v 64 prevádzkach v 24 krajinách dosahuje obrat 6,3 miliardy eur. Každý druhý nový automobil je vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • 1.Vykonávanie analýz a spracovávanie reklamácii z poľa na základe predpísaných skúšobných konceptov a kontrolných plánov, resp. na základe empirických hodnôt a znalostí o produkte pri účelnom použití nástrojov kvality (PMP, analýzy životnosti, Pareto analýzy, .. ), na konci ktorého je technické rozhodnutie o prijatí alebo zamietnutí reklamácií.
 • 2.Samostatné a včasné analyzovanie a vyhodnocovanie všetkých zákazníckych portálov a/alebo technických záznamov s hlavným dôrazom a definíciou nápravných opatrení, vrátane metódy.
 • 3. Koordinácia a monitorovanie udržateľných nápravných opatrení a účinnosť monitorovania (vrátane zváženia FMEA) vrátane „lessons learned“.
 • 4. Monitorovanie dodržiavania termínov analýz/spracovávanie reklamácii z poľa podľa požiadaviek zákazníka a Brose (8D spracovanie a vyhodnotenie C2).
 • 5.Včasné odhalenie a hodnotenie problémov kvality prostredníctvom aktívneho pozorovania dielov – „Field Monitoring“. Následne po porade s nadriadeným spustiť eskalačný proces.
 • 6.Nadviazanie a udržiavanie kontaktov so zákazníkmi.
 • 4. Monitorovanie dodržiavania termínov analýz/spracovávanie reklamácii z poľa podľa požiadaviek zákazníka a Brose (8D spracovanie a vyhodnotenie C2).
 • 7.Sledovanie nápravných opatrení z interných a externých auditov procesu k zabezpečeniu kvality produktov.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Technické myslenie
 • min 2 roky praxe v porovnateľnej pozícii, špeciálne pri audite výrobkov, záruk a koordinácii problémov
 • Znalosť metodík kvality (8D, PMP, FMEA, Pareto analýza
 • Znalosti manažmentu kvality
 • Znalosť anglického jazyka

Cookie Note

Cookies are necessary for the correct functioning of a website and serve to improve the use of the website. We use cookies to provide you with the best possible service. If you wish to continue surfing the site, click on the "Agree and continue" link. You can find a detailed description of the types of cookies we use by clicking on the "Further information" link.