Close

This external link is not available in presentation mode.

Seite lädt
To the top
Menu

Prievidza

Inžinier / Inžinierka kvality Junior

Brose je z celosvetového pohľadu štvrtým najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve. Spoločnosť vyvíja a vyrába mechatronické systémy do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Zhruba 26 000 zamestnancov v 64 prevádzkach v 24 krajinách dosahuje obrat 6,3 miliardy eur. Každý druhý nový automobil je vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

  • Zodpovednosť za oblasť kvality pri zavádzaní nových produktov do výroby v spolupráci s vývojovým centrom a projektovým tímom
  • Koordinovanie priebehu analýz vzniknutých nezhôd v oblasti kvality nakupovaných dielov, finálneho produktu i samotného výrobného procesu za účelom stanovenia príčin a riešení vedúcich k ich odstráneniu v podobe rôznych nápravných a preventívnych opatrení
  • Odsúhlasenie a zavedenie vhodných meracích techník, postupov, skúšobných plánov pre nakupované diely i finálny produkt, ich pravidelná kontrola a príslušné aktualizácie
  • Spoluúčasť pri vzorkovaní finálneho produktu a nakupovaných dielov pre potreby zákazníka alebo vývojového centra v prípade technických zmien (poskytovanie potrebných informácii zákazníkovi, vzorky, montážne skúšky, zavádzanie zmien)
  • Pravidelný kontakt, komunikácia a koordinácia stretnutí alebo konferencií so zákazníkom, s dodávateľmi, projektovým tímom a vývojovým centrom počas trvania celého projektu

Osobnostné predpoklady a zručnosti

  • Technické myslenie
  • min 2 roky praxe v porovnateľnej pozícii, špeciálne pri audite výrobkov, záruk a koordinácii problémov
  • Znalosti z oblasti elektriky/elektroniky
  • Znalosti manažmentu kvality
  • Nutná znalosť anglického jazyka úrovni min. B2, nemecký jazyk je výhodou

Dana Nemčeková

Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.