Close

This external link is not available in presentation mode.

Seite lädt
To the top
Menu

Prievidza

Koordinátor/Koordinátorka Problem solving - oddelenie kvality

Brose je z celosvetového pohľadu štvrtým najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve. Spoločnosť vyvíja a vyrába mechatronické systémy do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Zhruba 26 000 zamestnancov v 64 prevádzkach v 24 krajinách dosahuje obrat 6,3 miliardy eur. Každý druhý nový automobil je vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Rozvoj a rozširovanie globálnych odborných znalostí (Six Sigma, PMP, ...)Vykonávanie odborných školení a koučovanie kandidátov počas realizácie projektu.
 • Nezávislá certifikácia úspechu projektu.
 • Posilnenie kultúry riešenia problémov vo všetkých technických oblastiach prostredníctvom nezávislej kontroly a validácie vzdelávacích aktivít so zreteľom na „profesionálnu úroveň“ a nižšie úrovne.
 • Zabezpečenie potrebného rozvoja a systematiky pri analýze príčin zložitých záručných problémov, kritických sťažností zákazníkov, faktorov spôsobujúcich chronické zlyhanie, závažných problémov vo fáze projektu alebo kritických chýb dodávateľa.
 • Použitie Paretovych analýz na identifikáciu tém s veľkým finančným dopadom alebo technickými problémami. Definovať a riešiť zodpovedajúce projekty na zlepšenie Six Sigma v rámci regionálnej siete.
 • Nezávislá identifikácia a riešenie systémových nedostatkov v organizácii.
 • Podpora a implementácia projektov ďalšieho rozvoja usmernení a noriem na riešenie problémov kombináciou aplikácií a nástrojov osvedčených postupov týkajúcich sa potrieb spoločnosti Brose.
 • Zaistite celosvetovú aplikáciu „Read-over“, pre vyhnutie sa opakovaným chybám.
 • Riadenie znalostí: kontaktná osoba pre komplexné problémy. Zastupovanie záujmov spoločnosti Brose pri komunikácii so zákazníkmi alebo spoločnosťami zameranými na porovnávanie problémov pri riešení problémov.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Technické myslenie
 • Šesť rokov praxe v porovnateľnej pozícii, špeciálne
 • Six Sigma Black Belt a Shainin Red X Journeymen
 • Hĺbkové znalosti pokročilých metód riešenia problémov (Is / Is not, 5 Why, ...)
 • Dobré znalosti v implementácii projektov Six Sigma / Shainin s vynikajúcimi výsledkami
 • Veľmi dobrá znalosť riadenia projektov a vedúcich interdisciplinárnych tímov
 • Veľmi dobrá medzikultúrna komunikácia s internými a externými zákazníkmi
 • Výborná znalosť anglického jazyka

Dana Nemčeková

Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.