Close

This external link is not available in presentation mode.

Seite lädt
To the top
Menu

Prievidza

Zmenový majster/Zmenová majsterka

Brose je z celosvetového pohľadu štvrtým najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve. Spoločnosť vyvíja a vyrába mechatronické systémy do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Zhruba 26 000 zamestnancov v 62 prevádzkach v 23 krajinách dosahuje obrat 6,3 miliardy eur. Každý druhý nový automobil je vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Koordinácia a odsúhlasenie zákaziek prip. SAP plánu s logistikou výrobného tímu ako aj plánovanie výroby liniek
 • Koordinácia, dokumentácia a organizácia zákaziek skúšok a vzorkovania prvých kusov (SPC merania)
 • Zostavovanie zmenových plánov s ohľadom na dostupné kapacity (pracovníci, stroje, zariadenia, atď.) Zadelenie práce s ohľadom na BOZP ako aj zabezpečenie dostupnosti zariadení
 • Kontrola a starostlivosť o odmeňovací system HR ako aj podpora pracovníkov pri procese neustáleho zlepšovania (KVP, ZN, 6S-audity) a Ideas
 • Vytváranie objednávok ako aj udržiavanie stavu zásob náhradných dielov, náradia, spotrebného materiálu a pracovných pomôcok
 • Dohodnutie / plánovanie a načasovanie veľkých opráv strojov a zariadení so servisnými oddeleniami ako aj zaznamenávanie a vyhodnotenie príčin porúch a zavedenie adekvátnych nápravných opatrení
 • Zaškoľovanie výrobných pracovníkov (napr. vstupné zaškolenie, atď.)
 • Zabezpečenie BPS (Brose Production System)-smerníc (6S-audity, vizualizačné tabule, atď.)
 • Riadenie ná/výbehu pri zmenách (výkres/proces)
 • Kontroly zásob s adekvátnym zavedením nápravných opatrení po dohode s majstrom, logistikou a výrobným tímom
 • Zabezpečenie zberu dát v MES-Systeme, ako aj overovacích skúšok
 • Plnenie ďalších úloh súvisiacich s popisom práce podľa pokynov nadriadeného
 • Dodržiavať zásady BOZP, OPP; ochrany životného prostredia a hospodárne zaobchádzať s energiami

Váš profil

 • 3 ročné skúsenosti s riadením výroby
 • Znalosti z pracovného práva
 • Všeobecne znalosti o nasadených výrobných technológiách v oblasti zodpovednosti
 • SAP-znalosti
 • Znalosti BOZP a ochrany životného prostredia
 • Silná osobnosť
 • NJ/AJ výhodou
 • Pozícia je vhodná pre muža aj ženu

Petra Sujová

Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.